Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Afscheid nemen bestaat niet

Op zondag, 9 mei jl., werd er in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel een preek gelezen vanwege de afwezigheid van ds. Lopers. Er werd gelezen uit Genesis 12 de verzen 1 t/m 3, 2 Samuel 7 de verzen 12 t/m 16 en uit Mattheus 28 de verzen 16 t/m 20.

Het nummer bekend geworden door de Marco Borsato is nog steeds erg populair vooral bij begrafenissen en crematies.  Afgelopen woensdag stonden we er weer bij stil tijdens de nationale dodenherdenking dus ja het bestaat wel. We willen het vaak niet onder ogen zien en in de tekst is er een vergelijkbare situatie aan de hand. Ze hadden 3 jaar met Jezus opgetrokken en na zijn kruisiging roepen de vrouwen Hij is opgestaan. Thomas daarentegen wilde het eerst zien voordat hij het kon geloven. Maar Mattheus stoot gelijk door naar de kern van het verhaal. Ze waren op weg naar Galilea en men was zich er niet van bewust maar Jezus had het hun voorspeld. Galilea, het achtergebleven gebied in Israël, daar waar het Jezus allemaal begon.  

Op deze berg geeft Hij vervolg onderwijs op de berg. Zoals vele bijzonder onderwijs ontvingen op een berg zoals Mozes en Elia. Op die berg ontmoet Hij de 11 overgeblevenen want Judas was er niet meer bij. Daar werd Hij aanbeden door de 11 als hun Heer. Ze hadden het allen moeilijk gehad met de manier waarop hun koning werd afgevoerd. Het vraagt niet om een stoer en robuust geloof. Niet om vragen van heb ik we genoeg gedaan. En wie twijfelt er nooit? We mogen met de 11 belijden dat Hij leeft en met ons is alle dagen van ons leven. Leven in die zekerheid.

Mattheus begon zijn evangelie met een geslachtsregister en pikte Abraham en David daaruit. De zoon van Abraham die alle macht heeft in Hemel en op aarde. Met deze wetenschap mochten de 11 de wereld ingaan om velen bekend te maken met Hem die sterker was dan de dood. De liefde doorgeven van God de Vader aan de mensen om ons heen zodat anderen God kunnen zien. Gods geest gaat ons daarin voor want het is niet onze maar Zijn kerk. Afscheid nemen bestaat niet is dus een oneerlijke titel want het bestaat wel degelijk. Maar Jezus beloofd daar bij te zijn Hij zoon van David, koning voor iedereen Zijn plan gaat door.

Naar het overzicht