Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

D. van Vreeswijk ‘Bidt, vecht...’

D. van Vreeswijk ‘Bidt, vecht...’

Exodus  17: Israël was bevrijd en ze zijn  nu op weg naar een nieuwe toekomst, een beloofd land. Maar dan breekt het geweld los: de Amalekieten. Want wat deed dat volk? Ze probeerden het volk Israël tot stilstand te brengen. Hen af te snijden naar de berg Horeb, waar God met hen een verbond zou sluiten. Amalek, dat staat voor alles en iedereen die erop uit het volk van God en de kinderen van God onderweg richting het Beloofde Land dwars te zitten en te bedreigen.

Misschien wel herkenbaar. Het gewone leven wemelt van momenten en situaties, die je remmen in je geloof, in je gehoorzaamheid, je trouw aan God. Die je er vandaan trekken. Nou, dat is Amalek. En heeft de huidige crisis ook geen Amalekitische trekken? Dat het virus een wig drijft in de christelijke gemeenschap, afstand schept. En dan bedoel ik nog veel meer dan die anderhalve meter. We worden aangevallen in één van de kernwaarden van ons gemeente-zijn. Dat we een gemeenschap vormen die die samen komt, samen bidt, samen zingt, samen het brood breekt, alles gemeenschappelijk heeft.

De Amalekieten, ze vallen Israël aan op die plek waar het niet weerbaar is: de achterhoede. Daar liepen vrouwen en kinderen, de ouderen. Maar die laffe aanval van Amalek is niet alleen op de zwakken gericht, maar in hen wordt God Zelf ook geraakt. Want juist Hij is de God Die Zich het lot van de zwakke aantrekt, die zich ontfermt over wie geen helper heeft. En laat het heel duidelijk zijn: God heeft dus zijn vijanden in deze wereld. Een virus van dood en verderf, die het bestaan stuk maakt, machten die de reis door de woestijn naar Gods toekomst belagen.

Het levensbehoud en levensonderhoud wordt bedreigd. En Mozes beseft dat. Hij neemt meteen de organisatie op zich. Leiding is nodig, beslist en duidelijk, de man door God geroepen. Crisistijden vragen ook om leiding. Mozes beseft dat hier allereerst gestreden moet worden. En dan valt opeens ook de naam van Jozua. Hij wordt dus als bekend verondersteld. Hij is de man van de nieuwe generatie, die wij zullen leren kennen als de man van “de strijd” en van “de intocht”. Nu wordt hij naar voren geschoven. Maar het mooie: zijn naam Jozua betekent ‘bevrijder’, ‘verlosser’. Zijn naam is tevens profetie. Het grijpt vooruit op straks. Op Jeshua, Jezus.

Jozua gaat de strijd aan. Onder in het dal. En zo roept God ook vandaag Zijn gemeente om te doen wat Hij van ons vraagt: om een lichtend licht te zijn in deze wereld. Getuige zijn. Christus volgen, Zijn beeld vertonen: soms de strijd voeren voor het leven, voor hen die kwetsbaar en ziek zijn. Jozua; hij duikt niet onder in vaagheid en neutraliteit, maar hij gaat in gehoorzaamheid Gods weg, zelfs al is het met gevaar voor eigen leven. Maar let ook op het plan van Mozes. Terwijl Jozua ten strijde trekt, gaat Mozes, samen met Aaron en Hur, op een nabijgelegen heuvel staan om alles te kunnen overzien. En op het moment dat de Amalekieten opnieuw opdagen, dan heft Mozes zijn handen op te heffen. Eén hand open en in de andere hand de staf van God. Het is het symbool van Gods helpende nabijheid.

Onder in het dal voltrekt zich de strijd. Maar op de heuvel is de staf, de plek waar ook gebeden wordt. Maar hoe lang hou je dat bidden vol? Maar gelukkig, God zij dank, Mozes heeft twee helpers, de een rechts en de ander links van hem. Het zijn z’n broer Aaron en Hur. En die pakken een grote steen, daarop moet Mozes gaan zitten en dan houden ze zijn armen omhoog. En zo houden ze als het ware met z’n drieën de hele zaak overeind. Nou ja, zo lijkt het, want  het is God die het ten diepste doet.

Maar wel een mooi beeld. Je hoeft het niet allen te doen. Niet in de kerk, wat voor taak je ook hebt. Ook niet op je werk, of in de samenleving. Laat je door anderen steunen. Daar heb je nu een gemeente voor. Want alleen red je het niet. Zelfs Mozes redde het niet alleen! En daarom: help elkaar, steun elkaar, vooral in het bidden, en laat je aanspreken door de staf, de belofte van God en Zijn bescherming. Aldus ds. Van Vreeswijk in het kerkblad van de Hervormde gemeente in Zevenhuizen.

Naar het overzicht