Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Henco Lopers ‘Gebed is levensnoodzakelijk voor een christen’

Vanmorgen, 19 januari, sprak Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over de kracht van het gebed en leidde daarmee de week van gebed die op 20 januari start (https://www.geloofinnieuwerhttps://www.geloofinnieuwerkerk.nu/agenda/week-van-gebed-in-nieuwerkerk-van-19-26-januari).

Hij deed dat aan de hand van Daniel 6 de verzen 1 t/m 29 het bekende verhaal van Daniel in de leeuwenkuil waaruit Gods reddende majesteit en kracht van het gebed duidelijk zichtbaar wordt. Daniels vertrouwen en gebed redde hem uit de kuil. Je zou kunnen zeggen bestorm de Hemel met je gebed want het werkt echt. Maar ervaren wij dit niet als moeilijk want er kan van alles gebeuren zoals ontslag, ziekte etc. etc. Toch handelt God wel in mensenlevens door Zijn reddende kracht en is erbij!

Hoe is dit in u leven zo vroeg Lopers zich af Daniel knielde 3 keer daags neer en nam de tijd om te bidden. Hij had 100% vertrouwen in zijn Heer ook toen de wetten veranderd werden. Hij had een diep en intense relatie met God. Terwijl wij het vaak lastig vinden God toe te laten in ons leven en tijd met Hem door te brengen wat deze relatie niet verbeterd. Is een gewoonte of uit sleur dat we nog bidden? Is er contact met Hem? Zijn we ingeplugd bij de allerhoogste?

Daarvoor is geduld en ruimte nodig. Je moet telkens opnieuw instappen en contact maken en dus kiezen voor Hem. Daarnaast moet je weten zo vervolgde Lopers waar je het over gaat.  Het gaat om het aanboren van Gods kracht in de eerste plaats en het weerstaan van de boze.
Hebreeën 4 zegt bid zonder schroom tot de troon waar we barmhartigheid en genade vinden. Dit deed Daniel ook evenals Jezus zelf die zich terugtrok om te bidden. Bekend is het ook van de eerste gemeenten waarvan staat geschreven dat men zich weidde aan het gebed. Dat is dicht bij Hem zijn of anders gezegd de Hemel bestormen.

Ook wij mogen daarvan leven en delen want er is overvloed maar we moeten wel eerst inpluggen en contact zoeken met Hem. Het vraagt dus om een biddende houding niet als een infuus waarvan je denk als hij weer verwijderd dan kan ik gewoon weer … maar zoals Daniel met een warme diepe relatie met God. Bidden is dan ook vechten tegen het kwaad. (Efeze 6) Een strijd die gericht is tegen de boze en om een muur tegen dat kwaad. God zelf stuurde Zijn zoon om dat kwaad te vernietigen en ons te redden net als bij Daniel. Stap telkens in en bid leg een connectie met Hem en bouw aan die relatie zodat Zijn kracht loskomt en de boze op afstand gehouden wordt. Gebed is geen tovermiddel zo sloot hij af maar God staat aan onze zijde. Gebed is geen omkoping maar bouwen aan een relatie die levensnoodzakelijk is voor een christen.

 

Naar het overzicht