Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Hoekstra ‘let op onze jongvolwassenen, onze (klein)kinderen!’

Geschreven op

Ambulant predikant Hoekstra opent ‘Over en Weer’, het nieuwste kerkblad van De Ringvaartkerk, met een overweging over somberheid.

Niet vanuit de kerk, maar vanuit mijn eigen praktijk had ik deze week al twee jonge, hoogopgeleide 30‐ers die niet alleen met somberheid te kampen hebben, maar die ronduit paniek vertoonden. De wereld is onbetrouwbaar en beangstigend voor hen. Gelukkig dat zij zich dan melden. En al zijn deze jonge mensen alweer wat ouder, ik herken veel in het artikel in Trouw* waaruit ik een paar zinsneden haal: “De lockdown is bedoeld om ziekte te voorkomen, maar juist hierdoor worden mensen ziek”, zegt Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, die hierover het OMT en kabinet een brandbrief schreef. Zo melden studenten vaker mentale problemen als angst, somberheid, stress, onmacht en eenzaamheid. “Serieuze problemen, die richting een psychische stoornis gaan”, zegt Prinsen.

Bij een psychische stoornis wordt normaal functioneren, in werk, op school of in de vrije tijd, lastiger. Mariëlle van den Berg van MIND concludeert dat waar volwassenen zich na een lockdown in de regel aardig mentaal weten te herstellen, dat bij jongvolwassenen veel minder het geval is. Persoonlijk denk ik dat het artikel zich uiteindelijk te beperkt richt op een enkel aspect, namelijk het opgehokt zitten door de lockdown. De ‘paniek’ komt zeker ook voort uit een verschuivend wereldbeeld. Die laatste typering doet niet recht aan wat er zich werkelijk voordoet. Het gaat allemaal namelijk met wilde schokken, zo lijkt het. Deze week werd duidelijk dat het nieuw aangetreden kabinet begint met een historisch laag ver‐ trouwen. Ik vermoed dat het vertrouwen bij de jongere generatie nog ruim lager ligt. Hoewel ze niet mijn kinderen zijn - die trouwens wel ongeveer dezelfde leeftijd heb‐ ben - spreek ik ook deze jonge mensen op dat moment vooral ‘vaderlijk’ toe. ‘God’ in‐ brengen in deze gesprekken vindt niet direct een anker in hun levensbeschouwing. Maar gewoon luisteren naar hun angst, begrip opbrengen, zonder oordelen, het gesprek aangaan – misschien is dát een beetje God present stellen in hun wereld. Is dat niet het Evangelie handen en voeten geven?! Ik wens ons allen Gods Wijsheid!

* Blijvende psychische schade dreigt voor studenten door lockdown | Trouw

Naar het overzicht