Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Kollenstaart ‘eenheid’

Ds. Marien Kollenstaart is predikant in de Kerk in Nesselande (KiN) en schreef onderstaande overweging voor zijn gemeente.

De wens van Jezus voor gemeente zijn is in plaats van gemeen te zijn één te zijn. Kijk maar naar Jezus’ voorbede voor de kerk: “Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn” (Johannes 17:11) . “Laat hen allen één zijn, Vader. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad” (17:21-23). Maar liefst vier keer bidt Hij dit tot zijn Vader. Wat je belangrijk vindt, herhaal je. Als het moet eindeloos. Driemaal vroeg Jezus of de beker van het lijden aan Hem voorbij mocht gaan. Drie maal gaf Hij zich over aan Gods wil. Nog één keer vaker bidt Jezus voor de eenheid van de kerk.

Niets anders heeft Hij zo vaak gevraagd als dit. Wat houdt eenheid precies in? Jezus vergelijkt met de eenheid tussen Hem en Zijn Vader. Zoals Zij één hoopt Hij dat wij één zijn. Dat is wat nog eens wat anders dan een verstandshuwelijk uit bittere, praktische noodzaak. Jezus en de Vader hadden een namelijk een intieme, unieke band: “Ik en de Vader zijn één” (Johannes 10:30). Jezus deed niets zonder zijn Vader; alles ondernam Hij uit liefde, toewijding en vertrouwen. Deze persoonlijke, warme eenheid gunt Jezus zijn kerk ook. Een meisje verveelde zich tijdens de vakantie. Haar vader haalde voorzichtig uit een magazine een wereldkaart en knipte die stukjes. Hij gaf haar de opdracht om deze puzzel te maken met het idee dat ze daar wel even zoet mee zou zijn. Vrij snel was ze klaar. ‘Hoe kreeg je dat voor elkaar? Het is toch heel moeilijk om de wereld weer heel te maken?’ vroeg haar vader verbaasd. ‘Nou, het was heel makkelijk, papa. Op de achterkant stonden namelijk een grote man en vrouw en die heb ik tegen elkaar gelegd.’ Als twee mensen bij elkaar komen, het kunnen uithouden ondanks meningsverschillen, zich verzoenen waar het verkeerd is gegaan, dan is er hoop voor de hele kerk.

Voor de hele wereld. Waar begin je? Net als Jezus, op je knieën, biddend om eenheid. Vanuit die eenheid met Hem groeit verlangen naar eenheid met Zijn volgelingen. (bovenstaande meditatie is gebaseerd op een stuk uit hoofdstuk 3 ‘Een kerk als Jezus: hoe ziet die eruit?’ van mijn boek Zoals Jezus. Een leven lang leren lijken op Hem)

 

Naar het overzicht