Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Leeftink ‘Wie is de reiziger’

Geschreven op

Vanmorgen sprak ds. Martijn Leeftink, als predikant verbonden aan Het Kruispunt in Rotterdam, in De Lichtkring, Hij sprak over de barmhartige Samaritaan en trok het verhaal in de werkelijkheid van alle dag. Hij deed dit aan de hand van Psalm 121 de verzen 1 t/m 8 en Filippenzen 2 vers 5 t/m 11.

Lieftink opende inleidend met een opmerking: wat is er van ons geworden? We zijn een zelfingenomen volkje geworden. Dit is het klimaat waarin we zitten. Hoe zit het met barmhartigheid? Wordt het daar geen tijd voor? Waar is de Samaritaan, de geest van het verhaal? Om te vervolgen met Jezus vertelde nooit zomaar een verhaal. Advies is prima, doelende op ‘Als je dat doet, zul je eeuwig leven’, maar Jezus verhaal gaat dieper. Gaat over keuzes. Erken je hem?

Thema: Wie is jou barmhartige Samaritaan

 1. De context
  Jezus antwoord, zoals vaak in de Bijbel, met een uitdagend antwoord op de vraag van de wetsleraar ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’. Een vraag waar de wetsleraar het antwoord al op wist. Hetzelfde gold voor zijn tweede vraag ‘Wie is mijn medemens dan?’ De wetsleraar had moeite Jezus te zien als zijn naaste en snapt niet dat Jezus de enige weg naar God is. Hij vond dit dat duidelijk arrogant. Als je zoveel mensen wegtrekt van God dan kun  je Jezus toch niet je naaste noemen zo leek hij te denken hetgeen duidelijk het probleem is van de wetsleraar. Jezus antwoord met een verhaal.

 2. De betekenis
  De reiziger op weg naar Jericho komend vanuit Jeruzalem (Ps. 121) wordt overvallen en twee van de drie medereizigers verzaken hun menselijke plicht en lopen door. Echter de Samaritaan, hij van wie het niet wordt verwacht, doet wat de andere niet doen. Hij rijdt op een ezel een teken van rijkdom en is met ontferming bewogen bij het aanzien van de situatie. Hij wordt gelijk aan het slachtoffer door zich naar hem uit te strekken en werd gedreven door liefde.
  Het tweede onverwachte dat de Samaritaan (Marokkaan en Palestijn) doet is het slachtoffer op zijn ezel zetten om hem naar de herberg te brengen. De herberg in Jericho de voor hem gevaarlijke stad. Alsof een Palestijn met een gewonde Jood deze terug brengt over de grens Israël in. Met gevaar voor eigen leven trekt de Samaritaan het vijandelijk gebied in, blijft zelfs overnachten en betaald alle kosten.
  Dan vraagt Jezus ‘Wie is je naaste’ en de wetsleraar antwoorde ‘Hij die goed deed’ en nam daarmee het woord Samaritaan niet op de lippen. Jezus legde Zijn hoge positie af en werd ons gelijk omdat Hij met ontferming bewogen was. Hij kwam in actie! Ten koste van Zijn leven bracht Hij ons in de herberg. Ontvang die barmhartigheid.

 3. Het gevolg
  Waarom had de wetsleraar moeite Jezus te erkennen en gaat hij Hem volgen ondanks al zijn trots? Jezus laat ons hier ontdekken: Wie is de reiziger. Filippenzen zegt dat is mens en dat bent u. Jezus kwam voor u!! Wij hebben iemand nodig die ons oppakt en thuisbrengt. Jezus is de Samaritaan en Hij lapt ons op ondanks alle moeite, pijn en zorgen. Krijgen wij het over onze lippen: Jezus u bent mijn redder.
  Tot slot ‘Doe ook zo’ betekend in deze context: ontvang die barmhartigheid en laat je genzen!

 

Naar het overzicht