Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘De kerk wat moet je ermee’

Zondagmorgen, 23 augustus jl., ging gewoontegetrouw ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en startte een serie preken over de kerk. Aan de hand van Handelingen 2 de verzen 29 t/m 41.

Het nieuwe seizoen gaat bijna van start zo opende Lopers en voor soms moet je auditie doen voor je wordt toegelaten. Maar dan kun je wel zeggen dat je erbij hoort. Vanmorgen kijken we naar de kerk. Hoe wordt je daar lid van? En wat betekent dat dan? In Handelingen 2 lezen we dat de Geest werd uitgestort de geboorte van de kerk. De kerk die zijn identiteit laat bepalen door Christus. De kerk is van Hem. In Handelingen begint de kerk niet als instituut of als gebouw maar als gemeenschap van Christus want dat is kerk zijn. Voelt u zich verbonden met deze gemeenschap van gelovigen?

Deze gemeenschap roep verlangen op en kwamen samen om te bidden waarop de Geest komt. “Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken.”  Allen die toestroomden verstonden alles, het werk van God, een wonder. Wat gebeurd hier?

Petrus neemt het woord en spreekt over David die al profeteerde over zijn koningschap die eeuwig zou duren en over Jezus zijn lichaam die geen ontbinding zou kennen. Over de Messias waarop werd gehoopt. Dat is Jezus zegt Petrus die jullie hebben gekruisigd! Daarvan getuigen wij. Jezus die is opgestaan uit de dood en leeft.

Wat nu te doen? Petrus geeft het antwoord in Handelingen 2 vers 38: “Verander je leven, geloof in Jezus en laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zullen jullie vergeving krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. En dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen.” Deze belofte geld voor allen die bij deze gemeenschap horen. De 3000 die zich aansloten op deze dag traden niet toe tot het instituut kerk of een gebouw maar tot de gemeenschap van volgelingen van Christus. De gemeenschap van heiligen. Onze doop bevestigt onze deelname, gereinigd door het water. Deze belofte is voor u zegt Petrus u bent, vergeven en geheiligd in Hem. Laat je dan volstromen met Zijn Geest als aangeraakte volgers.

Naar het overzicht