Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Hoor de stem van God’

Op zondag, 8 augustus jl., sprak ds. Henco Lopers in de Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over Psalm 29 en koos als thema ‘Hoor de stem van God’.

We zongen net het Ere zij God midden in de zomer is dat niet vreemd. Is deze niet verbonden met Kerst? Toch is dit thema het thema van Psalm 29. Erken de Heer (vers 1 en 2). Buigt u voor Hem neer o goden. Zijn er meer dan vroeg Lopers zich hardop af?  Nee, beantwoorde hij zijn eigen vraag maar dit gaat over de Hemelse goden waar die oproep tevens geld.  Toch laat God die heerlijkheid ook aan ons zien in deze wereld. Hij kwam dichtbij (vers 9 en 10). De Heer zal Zijn volk zegenen met vrede zo lezen we daar. Dat is verbondenheid, Hij komt dichtbij om ons vrede brengen. Deze verzen lopen dus parallel aan het Ere zij God.

Hoe komt Hij dan dichterbij? Het antwoord daarop vinden we in het middenstuk van de Psalm. De Psalmschrijver erkent en herkent Gods kracht in de donder maar waarin zien wij Hem?  God is soms zo stil? Psalm 29 zet ons op het juiste spoor, geeft ons perspectief, zoemt uit op Zijn grootheid en boodschap. Zelfs in het (post)corona tijdperk in een veranderende kerk. Er is aarzeling, gaan we wel of niet. De cadans lijkt eruit. Waarom zouden we nog gaan? Heeft het wel zin? Spreekt Hij nog? Psalm 29 stelt dezelfde vraag en concludeert: kijk naar de donder en het natuurgeweld dan zie je Hem. Zijn kracht en majesteit. Daar waar David nu de nadruk legt in het herkennen van Zijn spreken deed hij dit al eerder (Ps. 19) over de schoonheid van de natuur en de schoonheid van Gods wet.

Zien wij Zijn kracht? Wat wil Hij ons uitleggen in deze corona periode? Want Hij laat Zijn stem horen. David wijst naar Jezus die in Zijn betrokkenheid naar ons toekwam op velen manieren.  Leren we luisteren naar Zijn stem?

Naar het overzicht