Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Realistisch over het kwaad’

Geschreven op

Op zondagmorgen, 1 november jl., ging ds. Henco Lopers gewoontegetrouw voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over de zesde bede van het ‘onze Vader’ (En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze). Inleidend werd Efeze 6 de verzen 10 t/m 20 gelezen.

Wat merk je van de boze vroeg Lopers zich hardop af. Waar raakt hij je? Onze middeleeuwse voorouders hadden een schrikbeeld van hem. Voor hen was de satan angstaanjagend. Maar is hij hiermee een figuur uit het verleden geworden? Leven we gewoon langs hem heen? Wat is nu de dreiging? Volgens de Bijbel is er sprake van een serieuze dreiging. Een bedreiging waar we tegen moeten vechten. Paulus zegt zelf dat onze strijd gaat tegen hemelse vorsten, heersers en machthebbers. Geesten uit een andere wereld namelijk die van de gevallen engelen.

De satan stak God naar de kroon en viel. In zijn val nam hij er velen mee. Hij heerser van het kwaad. Hij zegent niet maar breekt af wat die kan. Wat zich uit in oorlogen, uitbuiting, slavernij, misbruik, marteling etc. etc. Je kunt soms zijn aanwezigheid voelen waanneer er geesten worden aangeroepen. Kies voor God zegt Paulus want Zijn liefde en trouw zijn rijk. Het gezicht van de boze is het kwaad in deze wereld hetgeen je soms gevangen kan houden. Hij is sluw en verleidend daar wij ons goed bij voelen.

1. Zelfredzaamheid en eigenkracht worden ons in deze maatschappij met de paplepel ingegoten en we vinden het normaal zelf de regie te voeren. We willen net als Adam en Eva zelf God zijn.
2. Rijkdom en welvaart een wereld waarin we leven vormt een tweede gevaar waarin de satan ons weet te vinden. Jezus zie: ‘Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen zal binnengaan. En opnieuw zeg Ik u: het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat.
3. Ook in de zoektocht naar status en verheerlijking in die leven worden we ook verzocht.

De satan komt niet altijd met een boze blik op ons af maar past allerlei manieren toe om ons te verleiden. Juist daar waar we kwetsbaar zijn. Daarom moeten we strijden tegen de macht van het duister. Maar wie is er nu koning in je leven? We behoren Hem toch toe of hebben we ons hart verpacht. Kies je voor Hem of het kwaad. De Heidelbergse catechismus spreekt over: de duivel, de wereld en ons eigen vlees in dit verband. Besef dat je vatbaar bent! Koning van je eigen geluk en losgeweekt van God? Maar Jezus leert ons de zesde bede bidden. Heer weert u het kwaad van ons. Om ons te verlossen en te zetten in de ruimte met God.  Op de kruispunten in je leven moet je kiezen. Paulus zegt: zoekt de kracht van de Heer en verwacht het van Hem in Jezus die het kwaad overwon aan het kruis.

Naar het overzicht