Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘wat zoek jij bij Jezus’

Geschreven op

Op zondag, 23 januari jl., ging ds. Henco Lopers voor in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak bij de bevestiging van 5 nieuwe ambtsdragers over: wat zoek jij bij Jezus aan de hand van Johannes 1 de verzen 35 t/m 51.

In het gelezen gedeelte gaat het over de eerste ambtsdragers jullie voorgangers zo opende Lopers. Mogen we dat op die manier vergelijken? Er is twijfel en scepsis bij degene die Jezus roept. Begrijpelijk want het zijn ook maar gewone mensen. Wanneer Johannes zich ophoud bij het meer ziet hij Jezus komen en roept: Het Lam van God, de gezondene. Hij brengt verzoening en zal de hemel openen naar de Vader. Andreas en Johannes volgen Jezus en Hij vraagt hen: wat verwacht je. En zij antwoorden: Rabbi waar verblijft u?  Hetgeen betekend wilt u onze verlosser zijn. Ze geven te kennen bij hem te willen blijven. Daar te zijn waar Hij is en iets te zien van het hogere. Te worden verrast. Hun verwachtingen te zien uitkomen.

Andreas deelt het nieuws met zijn broer Petrus en zegt we hebben de Messias gevonden en een dag later wordt Filippus door Jezus geroepen met: volg mij die op zijn beurt Nathanaël inlicht. Filippus vertelt hem: we hebben de man gevonden die waar Mozes over schreef. Nathanaël komt met een aarzeling want zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? Hij wil eerst zien en kan dan pas geloven. En Filippus moedigt hem aan te gaan kijken. Wanneer hij Jezus nadert geeft Jezus hem aan te kennen. Ik weet wie je bent zegt Hij. Jullie zullen de hemel geopend zien.

Zo werden hun verwachten bewaarheid want bij Jezus zijn, de plek waar je de hemel geopend ziet worden, is wat zij verwachten. Hij die woont onder de mensen. Zo mogen wij ook wonen en werken en in die verwachting leven. Dicht bij hem. Wees dus op de plek waar je het kunt verwachten dat Hij zich manifesteert.

Naar het overzicht