Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Rob van der Plicht ‘Mijn hulp is van de Heer alleen’

Geschreven op

In het deze week verschenen kerkblad ‘Onderweg’ van de Protestantse gemeente De Stroom uit Moordrecht schrijft ds. Rob van der Plicht over Psalm 121 en met name over: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.”

Woorden uit Psalm 121. Het is één van de pelgrimsliederen die gezongen werden door de Joodse pelgrims als zij op weg gingen naar Jeruzalem, naar de tempel. Onderweg zagen zij de bergen. De plek waar het gevaar vandaan kwam. Wat kunnen wij ergens als een berg tegen opzien. Ik zie de bergen, en weet dat ik hulp nodig heb. Hulp van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Want Hij is het die waakt over je leven, over je uitgang en je ingang, zoals de psalmdichter schrijft.

Hoe belangrijk is het dit te beseffen. Juist in deze dagen dat voor iedereen het leven zo ontregeld is, zo onzeker is, zo bedreigend kan zijn. Wat er ook gebeurt, zelfs als je ongerust bent, je eenzaam voelt, er letterlijk afstand moet zijn tussen elkaar, als je ziek bent, als er rouw en verdriet is, hoe belangrijk om juist dan te mogen weten dat God altijd over ons waakt.

De psalmdichter beschrijft hoe de Heer met ons meegaat, als een schaduw. Een ernstig zieke en onlangs overleden collega beschreef het zo: ‘Met het licht in de rug, kun je het donker aan’. Een prachtige uitspraak, gedaan door iemand die weet wat het donker is. Dat vraagt wel vertrouwen. Vertrouwen op de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ook Hij was op weg naar Jeruzalem. En vond daar het donker. Het donker van het lijden, van het kruis, van de dood. Maar diezelfde Heer mocht met Pasen de Eersteling zijn, die de dood overwon.

De opgestane Heer is een belofte voor de toekomst. De toekomst van de wereld, voor ieder van ons. Dat wij na en door Pasen steeds weer opnieuw kunnen en mogen beginnen. Dat hoe moeilijk het ook kan zijn, er altijd uitzicht is, altijd hoop mag zijn. Dat niet de angst overwint, maar de Geest van kracht, hoop en vertrouwen! Gezegend Pasen.

 

Naar het overzicht