Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Van den Berg ‘Een bijzonder gebed’

Geschreven op

Vanmorgen sprak gastpredikant ds. H. van der Berg in De Lichtkring over Lucas 9. Het verhaal over Jezus op de berg en de ontmoeting met Mozes en Elia. Als tekst nam hij de verzen 28 – 36.

Je zal het maar meemaken zo startte hij zijn preek. Jezus die straalde als de zon dat kom je toch nergens tegen. Zou je Hem dan wel geloven en volgen? De drie leerlingen, Petrus, Johannes n Jacobus, maakte het mee. Lucas vermeld dat 8 dagen later nadat Jezus dit vertelde Jezus dit een vervolg geeft en het verbindt met de tegenwoordige tijd. De drie leerlingen weten inmiddels wie Hij is namelijk Gods zoon. De eerste les.

Dan spreekt Jezus over het lijden, de dood en de opstanding om de drie leerlingen te leren hun beeld van de Verlosser bij te stellen. Maar Petrus, zo lezen we bij de andere discipelen, merken het niet op en hij spreekt ‘God zal het verhoede’. Wanneer Jezus op de berg is, met de drie leerlingen als getuigen, om te bidden begint Jezus te stralen in al Zijn kracht waarna we lezen dat Hij sprak over het lijden, de dood en de op opwekking (exodus) met Mozes en Elia. Jezus lijden en sterven om de ogen te openen van de drie leerlingen die een anders messiaans beeld van Jezus hadden. Les 2

De drie leerlingen zien ineens de 2 mannen bij Jezus en lijken het nog niet te beseffen en reageren bij monde van Petrus om tenten op te zetten en associëren het niet met het nieuwe Jeruzalem. Dit ondanks dat ze de twee mannen moeiteloos herkennen hetgeen ons een inkijk geeft in het Hemels leven. Dan brengt de wolk een stem voort die zegt ‘Dit is mijn zoon. Luister naar Hem’. Net als bij Jezus doop. Les 3.

De drie leerlingen kregen hiermee niet alleen een andere kijk op Jezus maar tevens op hun eigen leven en de gevolgen daarvan. Zij leerden omdenken. Daarmee gelden de lessen van de drie leerlingen ook voor ons. Hoe kijkt u tegen uw leven aan? Zou u Hem willen volgen? De weg naar Hem door het leven heen en kenmerkt zich het kruis. Lucas schrijft dat wie Hem wil volgen moet zichzelf verloochenen. Zijn wij bereid Hem zo te volgen?

Naar het overzicht