Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Wilschut ‘God spreekt tegen je ziel’

Gisteren, 16 februari jl., sprak Vrijgemaakt predikant Wilschut uit Berkel, in de GVK van Den Bosch over Genesis 39 de verzen 19 t/m 23 een stuk uit de geschiedschrijving van Jozef in de gevangenis. Daarbij las hij een del van Psalm 105 waaruit Gods bedoeling met Jozef was.

Acht jaar zat Jozef in de gevangenis, zo  opende hij, in de kracht van zijn leven. Een ware beproeving zoals je die zelf in je leven kunt ervaren. Hoe lang nog Heer? Jozef zijn lichaam en leven was in ijzer gevangen en ook ons blijft het niet bespaart. Waar is God? Jozef werd verleid door Potifars vrouw maar die houdt zijn vrouw haar hand boven het hoofd en Jozef is de dupe. Achteraf kunnen we constateren dat God ook deze geschiedenis leidde zo lezen we in Psalm 105. Een oproep om eerlijk en oprecht te leven omdat ook wij vaak deze keuze als Potifar maken.

Jozef komt met de beslissing van Potifar opnieuw voor een beproeving te staan na zijn ontvoering en de slavernij. Nu wacht hem gevangenschap. Waar bent u Heer? Velen vervolgden in deze wereld zullen het zich afvragen. Maar wat geeft ons het recht om God te bevragen? Was het God zelf niet die tegen Job sprak: ‘Job waar was jij toen ik de aarde schiep?’ De Bijbel stat vol met dit soort voorbeelden en Job zweeg vol eerbied en respect. Onder het kruis leren wie dit alles heeft gedragen. Want Christus is het enige wat we over houden.

God ging ooit die verbondsrelatie aan met ons kijk maar Jozef die door Hem werd vastgehouden door alles heen. Is God dat alleen maar goed? Nee en desondanks blijft Hij onze houvast in deze wereld. Zoek Hem op maak contact en blijf bij Hem. God gaat daarin heel ver zo leert dit Bijbelverhaal ons zelf wanneer God ons ergens brengt en ons op zijn grondvesten schudt.  Zijn we ons bewust van onze afhankelijkheid? Waar de Heer komt met Zin goedheid verandert alles en worden we liefdevol aangeraakt. Een aanraking waarna we terugverlangen. Jezus droeg voor ons de hel op aarde en doet het voor ons op Zijn plaats en tijd. Geeft daarmee de garantie dat u/jou leven niet zinloos is want mensen die aangeraakt zijn vallen op, kijk maar naar Jozef. Die gaf licht omdat God met hem was.

Hoe vullen wij dat in? God zag om naar Jozef en niet andersom omdat Hij zijn werk zal voleinden zo lezen we in de Bijbel. Psalm 105 zegt een op weg naar een nieuwe wereld met omwegen edoch we kunnen veilig reizen.Naar het overzicht