Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Gerard van Doodewaard ‘tot rust komen bij God’

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle Evangelie Gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en spreekt over het tot rust komen bij God.

We leven in een onrustige en onzekere tijd. Na de coronapandemie wordt het nieuws nu gedomineerd door de inval van Rusland in de Oekraïne. De oorlogsbeelden die dagelijks langskomen zijn hartverscheurend. Bij velen veroorzaakt het onrust, angst voor de toekomst. Het is goed om stil te staan bij wat er gebeurt in de Oekraïne. We moeten voor het land Oekraïne op de bres staan in voorbede. Weet echter wel dat we bij God tot rust kunnen komen. 

David zegt in Ps. 62:2 (Bijbel in gewone taal) Alleen bij God krijg ik rust, alleen hij kan mij redden. Goed om te beseffen dat we alleen bij God rust krijgen. We moeten zijn aangezicht zoeken. Stil worden voor Hem. Paulus zegt in Filippenzen 4 : 7 en 8: Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Laten we in geen ding bezorgd zijn. Laten we God danken voor alles wat Hij doet en onder alle omstandigheden. Laten we God met smeekgebed onze voorbeden bekend maken. Laten we loslaten wat we Hem bekend hebben gemaakt. 

Als we dat doen ontvangen we een geschenk van God. Dan ontvangen wij de vrede Gods. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die niet voor ons verstand is te bevatten. Een vrede die ons hart beschermt. Een vrede die er voor zorgt dat we niet verbitterd raken. Een vrede die er voor zorgt dat we weer rustig worden. Een vrede die onze gedachten beschermt. 
Gods eerste antwoord op onze voorbeden is vaak de vrede Gods. Loslaten en Zijn vrede ontvangen. Ik heb het vele malen in mijn leven mogen ervaren.

Een bemoedigend lied in deze onzekere tijd is Opwekking 855. Hieronder enkele regels uit dit lied:
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Door alles heen kijken naar de Heer. Ons oog gevestigd houden op Hem die ons rust geeft. Wat de omstandigheden ook zijn. Nee, we moeten de omstandigheden niet ontkennen. Ja, nogmaals, we moeten in voorbede op de bres staan voor hen die onrecht worden aangedaan. Maar bij dat alles moeten we ons oog gericht houden op Jezus.

Hebreeën 12:2 NBG51 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

David schetst in Psalm 131 (BasisBijbel), een pelgrimslied, een mooi beeld van rust. Ik laat de hele Psalm volgen:
Heer, ik heb niet te veel verbeelding. Ik ben niet trots en kijk niet op anderen neer. Ik verlang niet naar dingen die onbereikbaar voor me zijn. 2 Ik ben zo rustig en tevreden als een kind dat gedronken heeft, bij zijn moeder op schoot. 3 Israël, vertrouw op de Heer, nu en voor altijd.

Ik bid dat u in uw binnenkamer in gebed tot rust zult komen, alles wat u onrustig maakt los zult kunnen laten en dat God u Zijn bovennatuurlijke vrede zal schenken. Er is een weg uit de onrust: Zoek Zijn nabijheid en kom tot rust bij Hem.

 

Naar het overzicht