Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

‘Ik ben de goede herder’

Geschreven op

De zin ‘Ik ben de goede herder’, die op velen graven gebeiteld is krijgt in deze tijd een hele nieuwe lading. Toch als je zin leest en de woorden tot je laat doorklinken in de geest van Pasen krijgen ze echte inhoud.

Een goede schaapherder kent zijn schapen één voor één aan de kleine uiterlijke verschillen en aan hun gedrag. Voor een buitenstaander is dat onbegrijpelijk want voor hen zien al die schapen er hetzelfde uit. Jezus kent ons vanbinnen en van buiten, beter dan dat wij onszelf kennen. Jezus wil graag een hechte, ja zelfs een intieme relatie met ons zijn volgelingen. "Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij" (Johannes 10:14)

Schapen herkennen de herder aan zijn stem die gewend is tegen zijn schapen te praten of te roepen. Sommige herders geven namen aan hun schapen en met die namen roepen ze individuele schapen die daarop reageren. Dit beeld gebruikte Jezus ook "... De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten ... de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.” (Johannes 10:3-5)

Het is een geweldige bemoediging te weten dat God ons bij naam kent. We zijn voor Hem geen nummer, maar Hij kent ons persoonlijk en heeft aandacht voor ieder van ons. Het is voor iedere gelovige een uitdaging om Zijn stem te leren verstaan door Zijn woord, het ontvangen van Zijn leiding en onze gebedsomgang met Hem.

Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen en dat heeft Jezus waargemaakt als onze plaatsvervanger aan het kruis. Door Zijn dood ontvangen we nieuw leven. Daarnaast zegt de Psalm zal goede herder zijn schapen ook veilig door gevaarlijke gebieden loodsten naar weidegrond en ons zo zegenen en nabij zijn, ons daadwerkelijk moed en kracht geven als je op Hem vertrouwt en Hem blijft volgen.

Zo ontvangen we als Zijn schapen geloof, liefde, zorg, en perspectief.

Naar het overzicht