Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Adventvespers 2020 ‘Volhardend hopen’

Als rode draad door de adventsvespers is dit jaar gekozen voor profetieën uit het boek Jesaja. Dit boek is een bundel profetische teksten, die niet allemaal op dezelfde periode in de geschiedenis van Israël betrekking hebben. Het zal in het kader van deze vespers niet elke keer mogelijk zijn die historische context heel dichtbij te halen. “Als dat past kunnen we er hoogstens naar verwijzen. We willen Jesaja aan het woord laten komen als boodschapper met passie en hartstocht. In zijn woorden klinkt volharding door en een koppige hoop op een nieuwe en andere tijd. Jesaja lezen in de advent moet er niet toe leiden dat we te gemakkelijk verbindingen leggen naar het begin van het evangelie dat in de advent in beeld komt. Tegelijk gaat de kerkelijke traditie wel met een zekere onbevangenheid om met de Schriften en durft verbindingslijnen te zien. Wat heeft Jesaja ons te zeggen in een tijd met een wat mistige horizon en weinig moed om te hopen?”

De adventsvespers worden dit jaar gehouden in de St. Victorkerk, Zuidkade 176 in Waddinxveen:
• 3e advent zondag 13 december, aanvang 19.00 uur. Voorganger: Piet Goemans
• 4e advent zondag 20 december, aanvang 19.00 uur. Voorganger: Ds. Gerard van Viegen
In verband met Covid-19 zijn er maximaal 30 plaatsen beschikbaar per vesperdienst en is aanmelden verplicht. Aanmelden gaat via [email protected]

Samenspraak is het overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen.

 

 

Naar het overzicht