Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Nieuws

Ds. Van der Plicht ‘een uitnodiging om ècht te leven’

Ds. Van der Plicht ‘een uitnodiging om ècht te leven’ Deel op Facebook

Geschreven op

Ds. Van der Plicht is predikant in de Dorpskerk in Moordrecht en sprak op zondag 3 juli jl. over Mattheüs 6 in zijn gemeente De Stroom. Dat ons land, dat de wereld in een crisis verkeerd dat hoef ik niet uit te leggen. We hebben een coronacrisis, er is...

Ds. Wim de Groot ‘eindelijk vrij?’

Ds. Wim de Groot ‘eindelijk vrij?’ Deel op Facebook

Geschreven op

Op zondag, 3 juli jl., ging oud predikant van De Lichtkring Wim de Groot voor in de dienst van het missionaire project Zuidlicht in Swanla Zevenhuizen en sprak over het thema ‘eindelijk vrij’ aan de hand van de roeping van Saulus (Handelingen 9 de verzen...

Gerard van Doodewaard ‘Gods vertrouwelijke omgang’

Gerard van Doodewaard ‘Gods vertrouwelijke omgang’ Deel op Facebook

Geschreven op

Gerard van Doodewaard schreef het openingswoord van de nieuwsbrief van de Volle evangelie gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel en daarin over de vertrouwelijke omgang. Wanneer we vertrouwelijk met God willen omgaan dan moeten we allereerst...

Inge Jose Smelik 'de oorlog maar door raast'

Inge Jose Smelik 'de oorlog maar door raast' Deel op Facebook

Geschreven op

Inge Jose Smelik woont en werkt al meer als 20 jaar in Roemenië. Zij is verbonden aan en wordt gesteund door De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel. Inge Jose is de drijvende kracht achter de stichting Ancora Salvarii. Zij kreeg van verschillende kanten...

Ds. Theunisse is nieuwe predikant Dorpskerk Zevenhuizen

Ds. Theunisse is nieuwe predikant Dorpskerk Zevenhuizen Deel op Facebook

Geschreven op

Met grote vreugde en dankbaarheid melde de kerkenraad van de Dorpskerk uit Zevenhuizen dat ds. Adriaan Theunisse het beroep vanuit hun gemeente heeft aangenomen. De Hervormde gemeente uit de Dorpskerk had op dinsdag 7 juni de beroepsbrief aan ds. Theunisse...

Ds. Van Schie ‘bedreigd’

Ds. Van Schie ‘bedreigd’ Deel op Facebook

Geschreven op

Esther van Schie is predikant met een bijzondere opdracht en werkt onder migranten met name op het vlak van geloofs- en levensvragen staat zij namens de Protestantse kerk in Nederland migranten bij op het gebied van ‘geloofsinburgering’ en zij schreef...

Henk Kamminga 'Jezus is voldoende'

Henk Kamminga 'Jezus is voldoende' Deel op Facebook

Geschreven op

Kerkelijk werker Henk Kamminga coördineert en stuurt het ouderenpastoraat binnen de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk aan en schreef voor het laatst verschenen kerkblad ‘Onderweg’ onderstaande overweging. In een brief aan de gemeenten in Galatië reageert...

Ds. Lopers ‘actie – reactie’

Ds. Lopers ‘actie – reactie’ Deel op Facebook

Geschreven op

Op zondag 19 juni jl. ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over actie – reactie aan de hand van Handelingen 2 de verzen 37 t/m 42. Laat eens merken dat je van God houd zo openden Lopers. Waar zet Zijn liefde ons...

Evangeliseren met Beach Mission

Evangeliseren met Beach Mission Deel op Facebook

Geschreven op

Beach Mission is een interkerkelijke zendingsorganisatie en organiseert evangelisatiereizen naar Europese badplaatsen waar veel jongeren op strandvakantie gaan. Nieuwerkerker Dirk-Jan Boerman is de oprichter en drijvende kracht achter de stichting. “Deelnemers...

Ds. Terpstra interim Predikant Kerk in Nesselande

Ds. Terpstra interim Predikant Kerk in Nesselande Deel op Facebook

Geschreven op

De protestantse gemeente in Nesselande heeft ds. Terpstra aangesteld als interim predikant na het vertrek van ds. Kollenstaart (ds-m-kollenstaart-kondigt-zijn-vertrek-aan). Ds. Terpstra zal vanaf startzondag 18 september betrokken zijn op de KiN en zal...

Ds. Evert van den Ham ‘Jezus volgen’

Ds. Evert van den Ham ‘Jezus volgen’ Deel op Facebook

Geschreven op

Ds. E. van den Ham is als predikant verbonden aan de Oosterkerk in de Zoetermeerse wijk Oosterheem en trad op als achterwacht voor de Hervormde gemeente uit Zevenhuizen vanwege onderbezetting. Nu na het vertrek van ds. Van Vreeswijk neemt hij in ieder...

Ds. Van der Plicht ‘de glorie van de Heer’

Ds. Van der Plicht ‘de glorie van de Heer’ Deel op Facebook

Geschreven op

Ds. Van der Plicht is predikant in de Dorpskerk in Moordrecht en sprak op pinksterzondag, 29 mei jl., over de glorie van de Heer . In de tweede brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe (hoofdstuk 3 vers 18) komen we de volgende tekst tegen: ‘Wij allen...

Ds. Lopers ‘focus houden op de weg in geloof’

Ds. Lopers ‘focus houden op de weg in geloof’ Deel op Facebook

Geschreven op

Op eerste Pinksterdag, zondag 6 juni jl., ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over je focus houden op Jezus aan de hand van Handelingen 2 de verzen 1 t/m 4 en Efeze 5 de verzen 1 t/m 20. Je focus houden op de...

Hervormd Zevenhuizen beroept ds. A. Theunisse

Hervormd Zevenhuizen beroept ds. A. Theunisse Deel op Facebook

Geschreven op

De Hervormde gemeente uit de Dorpskerk in Zevenhuizen is voornemens op dinsdag 7 juni de beroepsbrief aan ds. Theunisse te overhandigen. Vanaf dat moment start de periode van drie weken, waarin ds. Theunisse moet beslissen het beroep al dan niet te aanvaarden....

Ds. Van der Plicht ‘You raise me up’

Ds. Van der Plicht ‘You raise me up’ Deel op Facebook

Geschreven op

Ds. Van der Plicht is predikant in de Dorpskerk in Moordrecht en sprak op zondag 29 mei jl., over het lied You raise me up in zijn gemeente De Stroom. We hebben Pasen en Hemelvaart gevierd. Volgende week hopen we het Pinksterfeest te vieren. De uitstorting...

Leen Koster ‘de Here is nabij’

Leen Koster ‘de Here is nabij’ Deel op Facebook

Geschreven op

Leen Koster, voorganger van de Evangelische Gemeente Het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel schreef onderstaande overweging voor de nieuwsbrief van zijn gemeente. Terwijl ik dit stuk voor de nieuwsbrief schrijf, zie ik dat wat wolken de zon bedekt. Zojuist...

Ds. Colijn 'de verloren schakel'

Ds. Colijn 'de verloren schakel' Deel op Facebook

Geschreven op

Op zondag, 29 mei jl., ging ds. Colijn uit Rotterdam voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over de verloren schakel aan de hand van de gelijkenis over de verloren drachmen uit Lucas 15 de verzen 1 t/m 11. De gelijkenis over de verloren...

Ds. Lopers ‘Jezus liet ons niet alleen’

Ds. Lopers ‘Jezus liet ons niet alleen’ Deel op Facebook

Geschreven op

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei jl., ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak Jezus Hemelvaart aan de hand van Handelingen 1 de verzen 1 t/m 11 en Thessalonicenzen 1 de verzen 3 t/m 12. Wat staan jullie naar de...

Ds. Nagelkerke neemt beroep aan!

Ds. Nagelkerke neemt beroep aan! Deel op Facebook

Geschreven op

De kerkenraad van de Nieuwerkerkse Ringvaartkerk heeft de gemeente kunnen meedelen dat ds. Laura Nagelkerke het beroep, dat zij als gemeente op 21 mei jl. op haar hadden uitgebracht, van harte heeft aangenomen. Daarmee komt er een einde aan de vacante...

MOTTO/Samen 10 zoekt vrijwilligers

MOTTO/Samen 10 zoekt vrijwilligers Deel op Facebook

Geschreven op

In het ouder worden krijg je te maken met verlies van mensen om je heen, van afnemende gezondheid en mobiliteit. Dan kun je wel wat steun gebruiken. Als vrijwilliger luister je naar de oudere en probeer met hen mee te voelen in wat ze meemaken, en weer...