Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Nieuws

Ds. Lopers ‘hoe zouden we zwijgen’

Ds. Lopers ‘hoe zouden we zwijgen’ Deel op Facebook

Geschreven op

Op zondag, zondag 30 mei jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over het over de het werk Geest als vervolg op Pinksteren aan de hand van Handelingen 4 de verzen 1 t/m 22. Spreek je wel eens iemand die net bekeerd is? Ik...

Esther van Schie  ‘een nieuwe naam’

Esther van Schie  ‘een nieuwe naam’ Deel op Facebook

Geschreven op

Esther van Schie is predikant met een bijzondere opdracht en werkt onder migranten met name op het vlak van geloofs- en levensvragen staat zij namens de Protestantse kerk in Nederland migranten bij op het gebied van ‘geloofsinburgering’. Zij wordt daarin...

Afscheid ds. Van Vreeswijk

Afscheid ds. Van Vreeswijk Deel op Facebook

Geschreven op

Op zondagmorgen 20 juni vindt de afscheidsdienst van ds. Van Vreeswijk plaats in de Dorpskerk in Zevenhuizen. Dat zal een ietwat sobere dienst worden. Het is namelijk de wens van ds. Van Vreeswijk dat er geen gasten of genodigden de dienst bij zullen...

Ds. Kollenstaart ‘eenheid’

Ds. Kollenstaart ‘eenheid’ Deel op Facebook

Geschreven op

Ds. Marien Kollenstaart is predikant in de Kerk in Nesselande (KiN) en schreef onderstaande overweging voor zijn gemeente. De wens van Jezus voor gemeente zijn is in plaats van gemeen te zijn één te zijn. Kijk maar naar Jezus’ voorbede voor de kerk: “Heilige...

Ds. Lopers ‘wordt wijs door de Geest’

Ds. Lopers ‘wordt wijs door de Geest’ Deel op Facebook

Geschreven op

Op eerste Pinksterdag, zondag 23 mei jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over het over de Geest aan de hand van 1 Korinthe 2 de verzen 1 t/m 16. Wat is er nog betrouwbaar en waar zo vroeg hij zich hardop af. Er zijn...

Esther van Schie ‘migrantenmeisje’

Esther van Schie ‘migrantenmeisje’ Deel op Facebook

Geschreven op

Esther van Schie is predikant met een bijzondere opdracht en werkt onder migranten met name op het vlak van geloofs- en levensvragen staat zij namens de Protestantse kerk in Nederland migranten bij op het gebied van ‘geloofsinburgering’. Zij wordt daarin...

Ds. Guus Koelman ‘De tegenwoordige tijd van de Geest’

Ds. Guus Koelman ‘De tegenwoordige tijd van de Geest’ Deel op Facebook

Geschreven op

De Rotterdamse emeritus predikant Guus Koelman schreef onderstaand stuk over Pinksteren voor de Open Hofkerk in Rotterdam Ommoord. Pinksteren is in de eerste plaats het feest van de Geest. Waar denk je aan bij de Geest? Ik was eens op retraite met een...

Ds. Oldenhuis ‘aanvaard elkaar’

Ds. Oldenhuis ‘aanvaard elkaar’ Deel op Facebook

Geschreven op

Op zondag, 16 mei jl., las Nico van der Mark een preek van ds. Oldenhuis uit Bergschenhoek voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel aan de hand van Romeinen 14 t/m 15 vers 7. We mogen weer samenkomen al blijft het moeilijk om verbonden te blijven....

Ds. Marien Kollenstaart ‘de kerk is barbaars’

Ds. Marien Kollenstaart ‘de kerk is barbaars’ Deel op Facebook

Geschreven op

Ds. Marien Kollenstaart, predikant in de Kerk in Nesselande, schreef onderstaande meditatie voor de website van de Kerk in Nesselande (KiN). ‘Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die...

Ds. Lopers ‘alle macht aan koning Jezus’

Ds. Lopers ‘alle macht aan koning Jezus’ Deel op Facebook

Geschreven op

Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over ‘alle macht aan koning Jezus’ en deed dit aan de hand van Mattheus 28 de verzen 16 t/m 20 en Efeze 1 de verzen 15 t/m 23. Jezus levenskracht...

Kamminga ‘laat het echt Pinksteren worden in je leven’

Kamminga ‘laat het echt Pinksteren worden in je leven’ Deel op Facebook

Geschreven op

Kerkelijk werker Henk Kamminga coördineert en stuurt het ouderenpastoraat binnen de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk aan en schreef voor het laatst verschenen kerkblad ‘Onderweg’ onderstaande overweging voor Pinksteren. "Als Christus echter in u is,...

Ds. Rob van der Plicht ‘Want God herschept en ziet’

Ds. Rob van der Plicht ‘Want God herschept en ziet’ Deel op Facebook

Geschreven op

Ds. Rob van der Plicht, predikant van de Moordrechtse gemeente De Stroom, schreef onderstaande overweging voor de nieuwste uitgave van hun kerkblad Onderweg. Aan het begin van de lock down een jaar geleden, schreef de Italiaanse Irene Velta een gedicht...

Ds. Van Vreeswijk ‘Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’

Ds. Van Vreeswijk ‘Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?’ Deel op Facebook

Geschreven op

Ds. D. van Vreeswijk, Protestants predikant in de Dorpskerk in Zevenhuizen, schreef onderstaande overweging in de mei editie van hun kerkblad. In de kring van de discipelen wordt vraag gesteld. ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap...

Ds. Lopers ‘hernieuwde toewijding’

Ds. Lopers ‘hernieuwde toewijding’ Deel op Facebook

Geschreven op

Op zondag, 9 mei jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over 2 Kronieken 29 de verzen 1 t/m 11 en trok een parallel met het uit de lockdown komen. Een vuur wat niet brand, wat we niet voelen, we maken het allemaal mee....

Ds. Kollenstaart ‘Sterven tot Gods eer?’

Ds. Kollenstaart ‘Sterven tot Gods eer?’ Deel op Facebook

Geschreven op

Ds. Marien Kollenstaart, predikant in de Kerk in Nesselande, schreef onderstaande meditatie voor de nieuwsbrief van mei. ‘Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God.’ (Johannes 21:19) In een gesprek werd ik getroffen door het...

Esther van Schie ‘Girlpower’

Esther van Schie ‘Girlpower’ Deel op Facebook

Geschreven op

Ik ga graag voor in gastgemeentes. Ik vind het mooi om iets te delen van het werk onder migranten en om de verbinding te zoeken met Nederlandse gemeenten. En ik vind het leuk om op heel verschillende plekken te preken. Hoewel het om dezelfde kern gaat...

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen Deel op Facebook

Geschreven op

Ds. Fulco Timmers is predikant van de Protestantse wijkgemeenten Open Hof (Rotterdam Ommoord) en Ontmoetingskerk (Rotterdam Zevenkamp) en schreef onderstaande column voor de weekbrief van de Open Hofkerk. De gevleugelde woorden die de titel van dit Weekbericht...

Gezamenlijke kerken leggen krans

Gezamenlijke kerken leggen krans Deel op Facebook

Geschreven op

In de loop van de ochtend van 4 mei is er, bij de gedenknaald aan de Kerklaan in Nieuwerkerk a/d IJssel, een krans gelegd namens de gezamenlijke kerken. Ter nagedachtenis aan en uit diep respect voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld. In normale tijden...

4 mei: Lees, kijk, luister en word stil..….

4 mei: Lees, kijk, luister en word stil..…. Deel op Facebook

Geschreven op

Pastor Rob Lijesen schreef op de webite van de Goudse Sint Jan de doper parochie over 4 mei. Wat zijn mijn eerste herinneringen aan ‘Dodenherdenking’? Hoe ver reikt mijn geheugen als het gaat om de vierde mei, acht uur ’s avonds? Voor een goed verstaan:...

Ds. Lopers 'eenheid en verscheidenheid’

Ds. Lopers 'eenheid en verscheidenheid’ Deel op Facebook

Geschreven op

Op zondag, 2 mei jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over Efeziërs 3 de verzen 8 t/m 21en gaf het de titel ‘eenheid en verscheidenheid’ mee. Eenheid en verscheidenheid in de gemeente hoe werkt dat zo vroeg Lopers zich...