Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Als kanker je raakt

Ontmoetingsdag ‘Als kanker je raakt’ in Waddinxveen
De stichting ‘Als kanker je raakt’ wil u door middel van deze brief attenderen op een Ontmoetingsdag ‘Als kanker je raakt’. Deze dag wordt georganiseerd door de stichting Als kanker je raakt en vindt plaats op 1 oktober as. in de Ontmoetingskerk in Waddinxveen. Voor meer informatie over de stichting Als kanker je raakt en de Ontmoetingsdag: zie bijgaande flyers en/of onze website: www.alskankerjeraakt.nl.

Voor wie
Deze dag is bedoeld voor verschillende doelgroepen: voor mensen met kanker en hun naasten, voor mensen die kanker hebben gehad en hun naasten, maar ook voor mensen die een naaste verloren hebben aan kanker.

Onder de aandacht
Juist omdat er in elke gemeente mensen zijn die geraakt worden door kanker, vindt de stichting het belangrijk dit onder de aandacht te brengen door bv. het doorsturen van bijgevoegde flyer en/of het plaatsen van de flyer in uw kerkblad of zondagsbrief.  Ook kunnen zij u papieren flyers toesturen. Als u dit wilt, horen wij graag hoeveel exemplaren u wilt ontvangen en waar wij deze heen kunnen sturen.

Collecte of gift
De stichting organiseert door het hele land heen dergelijke ontmoetingsdagen. Daarnaast organiseren ze kleinschalige themadagen, activiteiten voor tieners en jongeren, online bijeenkomsten, schoolprojecten etc. Voor al deze activiteiten is geld nodig. Daarom willen zij u vragen om te overwegen een gift te doneren.

 

Naar het overzicht