Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Israelzondag ‘Geen christendom zonder jodendom’

Jezus was een jood. De schrijvers van de Bijbel waren joden.  Als we in de kerk Psalmen zingen realiseren we ons niet dat het joodse teksten zijn. Geen christendom zonder jodendom. Logisch dat de ‘grondwet’ van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) vastlegt dat we onlosmakelijk verbonden zijn met het (religieuze) Israel.

Dat zou in beginsel natuurlijk tot uitdrukking moeten komen in alle kerkdiensten. Er valt veel te leren van rabbijnen, er zijn zelfs joodse Nieuwtestamentici. Maar om die verbondenheid extra accent te geven is toch die eerste zondag in oktober uitgeroepen tot Israelzondag. De Hervormde Kerk heeft dat in 1949 gedaan, in 1984 gevolgd door de Gereformeerde kerken - alle nu verenigd in de PKN. Ook op de komende Israelzondag op 2 oktober zal de band met het jodendom weer in vele kerken gestalte krijgen. Bij de keuze voor deze datum in oktober heeft ongetwijfeld meegespeeld de  belangrijke joodse najaarsfeesten en gedenkdagen. Zo is het dit jaar op 26 en 27 september Nieuwjaarsdag. Met het blazen van de ramshoorn in de synagoge wordt het jaar 5783 ingeluid: de verjaardag van de Schepping. ‘Moge je tot een goed en zoet jaar worden ingeschreven’, wenst men elkaar thuis, waarbij stukjes appel met honing worden rondgedeeld.

Nog belangrijker is deze Rosj Hasjana (letterlijk: hoofd van het jaar) als begin van een periode van persoonlijke, geestelijke inkeer. De geleerde Maimonides (middeleeuwen) schreef bij de tonen van de ramshoorn onder meer: 'Ontwaakt, gij die slaapt en denkt na over uw daden: gedenkt uw Schepper en keert tot Hem in boete'. Er volgen tien, zware dagen van zelfonderzoek, leidend tot Jom Kippoer: Grote Verzoendag, dit jaar op woensdag 5 oktober. Het is de zwaarste vastendag naar het gebod in Leviticus 23 ‘En gij zult uw ziel kwellen’. Het doel: boetedoening voor wat mis is gegaan, in het reine komen met de naaste, opdat God je verzoening zal geven.

Grote Verzoendag zal ook centraal staan in de morgendienst op Israelzondag 2 oktober in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk. De voorganger is Theo Legters. Er zullen enkele zangers deelnemen van het voormalige Mannenkoor Nieuwerkerk, dat een kwart eeuw synagogezang bracht in vele kerken en daarbuiten. De bedoeling is dat dan ook het Kol Nidre (= Al onze geloften) zal klinken. In de synagoge zingt de voorzanger dat drie keer. Daarin wordt de Almachtige gevraagd het nietig verklaren van alle (niet gerealiseerde) geloften aan Hem in het afgelopen jaar.

 

Naar het overzicht