Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Allerzielen

Op zaterdag 2 november 11.00 uur in de Josephkerk, Aalberseplein 2 in Gouda, is er een parochiële Eucharistieviering waar men gezamenlijk alle gestorvenen van de parochie herdenken. In de avond is er in de meeste geloofsgemeenschappen een gebedsviering waar alle namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden genoemd. Het is een moment van omzien naar elkaar en een uitnodiging om aandacht te blijven geven aan de naasten van de overledenen.

Naar het overzicht