Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Allerzielen Gouda

Sinds de 10e eeuw worden op 2 november al de doden herdacht en Allerzielen wordt gevierd op de dag na Allerheiligen en laat zien dat er een gemeenschap is van allen die eeuwig leven bij God met hen die onderweg zijn en hopen te mogen rekenen op Gods barmhartigheid.

Eenmaal per jaar gedenken we op de ochtend van Allerzielen, op 2 november, in een parochiële eucharistieviering gezamenlijk alle gestorvenen van de parochie. Voor hen wordt gebeden, in de hoop en met het geloof dat zij eens mogen wonen in het huis van God. Zo mogelijk worden op deze dag de graven verlicht en bezocht met bloemen. Vaak worden dan in de avond in de plaatselijke gebedsvieringen alle namen van parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden, genoemd. Het is een moment van omzien naar elkaar en uitnodiging om aandacht te blijven geven aan de naasten van de overledenen.

De parochie brede Allerzielenviering zal op maandag 2 november 2020 om 11.00 uur gehouden worden in de Josephkerk, Gouda.

Het wordt op prijs gesteld als u zich voor deze viering aanmeld via het secretariaat Gouda aanwezig ma, woe en vrij tussen 9.30 en 12.00 uur of u kunt een e-mail sturen naar : gouda@sintjandd.nl

Naar het overzicht