Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Applaus voor de Schepper

Heel wat woensdagavonden, werkten Jozua, Saul en Daniël aan een hymne, een lofzang voor de Schepper van deze aarde, de Schepper van alles wat leeft. Wat bezielde hen – en welke rol speelde hierbij de zogenaamde Atonhymne, de Zonnehymne van de Egyptische koning Echnaton?

Bij monde van Hans Bouma vertelt Daniël het verhaal achter Psalm 104, Applaus voor de Schepper. Een even spannend als inspirerend verhaal waaraan Guus Gorlitz muzikaal deelneemt. Het verhaal van Daniël wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Alles draagt Gij, bezielt Gij (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).

Het verhaal achter Psalm 104. Zondag, 6 oktober om 10.00 uur in De Hoeksteen. Hans Bouma, verhaal en poëzie.

Naar het overzicht