Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Avondgebed in Josephkerk

Op zondag 25 juni om 20.00uur verzorgt de Schola Cantorum Isala de gregoriaanse gezangen van het avondgebed in de St. Josephkerk. De completen vormen het laatste getijdegebed van de dag in de kloosters. De completen bestaan o.a. uit een openingsgebed, schuldbelijdenis, de hymne “Te lucis ante terminum”, een paar psalmen, de Lofzang van Simeon, zegenbede en een Maria-antifoon. Duur ongeveer 30 min.

Naar het overzicht