Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Bijbelgesprekskring op de dinsdagmiddag

Met het jaarthema ‘Omzien’ van de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel komt men direct bij het hart van het christelijk geloof. God die omziet naar  mensen, daar is Bijbel vol van! “Ik denk bijv. aan de woorden van Jozef in het laatste hoofdstuk van Genesis: Met zijn omzien, zal God naar jullie  omzien. (NB) God ziet ook om naar zijn schepping, naar de wereld zoals die vandaag reilt en zeilt. Daar zien we meestal maar weinig van. Het is voor ons als mensen immers een belangrijke opdracht om de aarde bewoonbaar te houden voor komende geslachten. Wij zien om naar onze medemensen, vlakbij en veraf o.a. via ‘Kerk in Actie’. Wij zien ook om in verwondering als we denken aan ons eigen leven tot nu toe. Zien wij ook om naar God? Voor ons als Bijbelgesprekskring levert dat alles veel zinvolle gespreksstof op.” Aldus Cornelis Cornelisse.

Men komt de eerste keer bij elkaar op dinsdagmiddag 17 september van 14.30 -16.00 uur in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel. Data voor het komende seizoen worden dan afgesproken. Informatie en gespreksleiding: Cornelis Cornelisse, cmcc@casema.nl.

Naar het overzicht