Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Cabaret voorstelling Charlotte Glorie: op het gevoel

Op zondag 30 juni, om 15:00 uur in het kerkgebouw van VVP Zevenhuizen e.o. Dorpstraat 139: Durf jij het aan om je een spiegel te laten voor-houden en verder te kijken dan je neus lang is?

Kom dan naar de voorstelling van de blinde klein-kunstenares Charlotte Glorie en laat je verrassen door haar originele kijk op het leven, het geloof en de maatschappij. In haar luisterliederen en conferences vertelt en zingt zij over alles wat haar raakt en bezighoudt, soms hilarisch, soms ontroerend, maar altijd herkenbaar voor iedereen met een open blik.

Charlotte Glorie schrijft al haar teksten en melo-dieën zelf en begeleidt zichzelf aan de piano. De muziek van al haar liederen ligt goed in het gehoor en is tegelijk verrassend. Haar teksten zitten vol woordspelingen en onverwachte wendingen en getuigen van een groot inlevingsvermogen. Charlotte verzorgt zo’n veertig voorstellingen per jaar voor publiek in kerken, congrescentra, verenigingsgebouwen, zorginstellingen en kleine theaters. Elk optreden is uniek, omdat ze het leuk vindt om in te spelen op reacties vanuit de zaal en op de situatie van het moment. Zo zal ze in deze voorstelling ook elementen uit de ge-schiedenis en drijfveren van de nu 70-jarige VVP Zevenhuizen laten terugkomen.

 

Geïnteresseerden wordt vriendelijk verzocht ui-terlijk 22 juni door te geven of van deze uitnodi-ging(en) gebruik gemaakt wordt, via e-mail: se-cretariaatvvp7h@ziggo.nl

Naar het overzicht