Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Een loflied voor de schepper

‘Loof de Heer, mijn ziel’, met deze woorden begint en eindigt Psalm 104. God wordt in deze Psalm bezongen als de schepper en onderhouder van alles wat er is.

In de oud-Egyptische literatuur komt een lied voor, dat grote overeenkomst met Psalm 104 vertoont. Het is een zonnelied gericht tot de god Aton. Er zijn geleerden die denken dat het Egyptische lied model heeft gestaan voor deze Psalm. In de Bijbel is God meer dan de schepper van hemel en aarde. God is ook de God van het verbond. Op maandagmiddag 26 augustus kunnen belangstellenden, onder leiding van ds. Peter Treep, met elkaar in gesprek over dit lied.

Men start om 14.00 uur in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel en het gesprek duurt tot 16:00 uur. U bent allen hartelijk welkom.

Naar het overzicht