Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Expositie in de dorpskerk van Bleiswijk ‘Psalmen in Beeld’

In de koorruimte van de Bleiswijkse Dorpskerk komt dit najaar iets bijzonders tot stand. Indrukwekkende verbeeldingen van de Bijbelse Psalmen door Christa Rosier worden tentoongesteld, aangevuld met enkele andere kunstwerken.

Christa Rosier (1960-2011) was TV-presentatrice, een bekend spreekster en een (nog altijd geliefd) kunstenares. Zij leefde bij het Woord, bij de Psalmen, bij teksten over verdriet en uitzicht. Die teksten troostten haar als ze het soms even helemaal niet meer zag zitten. Die teksten inspireerden haar om te gaan schilderen, en die teksten speelden ook een grote rol in de pastorale zorg die ze voelde voor veel anderen mensen. Toen haar zoon Ephraïm na een ernstige ziekte overleed, besloot Christa Rosier de Psalmen op schilderijen uit te beelden. Tijdens het proces van haar eigen ziekte (2011 overleed zij aan kanker) bleef ze schilderen. Dat resulteerde in de serie ‘Lijden in Gods hand’, waarvan op deze expositie ook werken te zien zijn.

Velen ervoeren al de bemoediging door de manier waarop Christa Rosier in haar kunst de boodschap van de Psalmen met haar eigen bewogen levensgeschiedenis verbond. Hier geen goedkope troost, maar troost die in de smeltkroes van het leven was beproefd, inclusief de worsteling met God. Bijzonder is ook de authentieke Joodse uitbeelding van de Psalmen in deze werken. De gebedsmantel, de menora, de sjofar… Hebreeuwse woorden en teksten die met de beelden zijn verweven… Het brengt de Psalmen in hun oorsprong heel dichtbij. Mooi is het daarom deze tentoonstelling rondom Israëlzondag (1 oktober) te houden. Op deze expositie tonen we giclees, dat zijn hoogwaardige drukken op canvas die op zich als kunstwerken gelden. Uit de reeks ‘Lijden in Gods hand’ worden enkele originele schilderijen tentoongesteld.

PROGRAMMA 
Openingsavond vrijdag 22 september, 20.00 uur, in de Dorpskerk met een aantrekkelijk en ontspannen programma. De opening wordt verricht door wethouder Titia Cnossen.

Openingstijden voor bezoekers (toegang gratis)

– zaterdagen 23/9, 30/9, 7/10; 11-16 uur
– woensdagen 27/9, 4/10; 14-17 uur (kinderactiviteit)
– vrijdagen 29/9, 6/10; 14-17 en 19-21 uur

Naar het overzicht