Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gespreksavond vaccineren

Voor 1 juli kan iedereen die wil een corona-vaccin ontvangen hebben, deze ambitie heeft demissionair minister Hugo de Jonge uitgesproken. Een gespreksavond over het corona-vaccin zal niet gaan over de haalbaarheid van deze ambitie, maar over de vragen die momenteel spelen rondom dit omvangrijke vaccinatieprogramma. Het leek ons goed om juist ook in kerkelijk verband ruimte voor het gesprek daarover te maken.

Wilma Stolk zal dit onderwerp belichten vanuit haar expertise als epidemioloog en Fulco Timmers vanuit theologisch oogpunt. Na een introductie van beiden zal er veel ruimte zijn voor vragen en gesprek. Wil je meedoen? Meld je aan bij Fulco (via ds@fulcotimmers.nl), dan ontvang je de Zoom-link. Fijn is ook als je mogelijk de vragen die je hebt bij dit onderwerp alvast met ons delen kunt (via mail of app), dan kunnen we die meenemen in onze voorbereiding. We zien uit naar een zinvolle avond met elkaar!

Naar het overzicht