Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Gesprekskring Groen geloven

Groen denken en groen doen - je kunt er niet meer omheen. De problemen rondom milieu en klimaat houden ons samenleven bezig. Duurzaamheid is een dagelijks onderwerp op tv of in de krant. Daarmee worden ook geloof en
theologie uitgedaagd. In haar boek “Groene Theologie” herleest de schrijfster Trees Montfoort de Bijbelverhalen met een frissen en groen visie. In haar boek stelt zij de vraag welke bijdrage kan de theologie aan het gesprek over ecologie leveren.

Wat is de stem van de theologie in de maatschappelijke discussie? In de 40dagentijd – de tijd van bezinning - wil ik wat mij geraakt heeft in dit boek doorgeven. Oftewel samen met belangstellenden op zoek gaan naar wat groene theologie of ecotheologie voor ons betekent in denken en doen?

De kring start op maandagavond 28 februari om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Op de maandagavonden komt de kring bij elkaar (14 en 28 maart en 11 april). Opgeven en informatie, Jils Amesz, [email protected]

Naar het overzicht