Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Informatiebijeenkomst Grieks Orthodox Pasen

Ds. Thea Bouwman, nu met vervroegd emeritaat, was tot voor kort als gemeentepredikant verbonden aan de protestantse Bethlehemkerk in Papendrecht. Tijdens deze periode heeft ze vele gemeentereizen en excursies begeleid (joods Middelburg, Antwerpen, Amsterdam. “Het was een boeiende en bijzondere periode waarin ik met veel plezier Israël, de Palestijnse gebieden, Egypte maar ook Jordanië aan de medereizigers heb mogen laten zien”

Sinds haar emeritaat, en ver daarvóór, schildert en verdiept ds Bouwman zich in de betekenis van orthodoxe iconen. Ook geeft Bouwman lezingen over de iconografie en exposeert zij. Dit jaar begeleidde ze voor het eerst een bijzondere groepsreis naar het Orthodoxe Griekenland in de Goede Week voorafgaand aan Pasen (die valt in een andere week dan die in West-Europa). “Nergens wordt de overwinning van het licht op het duister: de opstanding van Christus in de Paasnacht, zó intens en kleurrijk gevierd en ervaren als in de kerken van de orthodoxie. Het meemaken en meebeleven van deze Paastradities, in processies en vieringen, werd voor de medereizigers een ervaring waarmee het eigen paasgeloof werd verrijkt en verdiept.”

In april 2020 hoopt de veelzijdige emeritus predikant daarom deze reis ‘Grieks Orthodox Pasen, Leve het Licht’ opnieuw te begeleiden. “Heel graag laat ik u proeven van alles wat aan tradities in het orthodoxe Paasgeloof samenkomt: van harte hoop ik dat er opnieuw mensen zijn die met me mee willen om deze unieke ervaring op te doen!”

De reis zal zijn van woensdag 15 april tot en met woensdag 22 april 2020. De informatiebijeenkomst staat gepland op 28 november a.s. in Ridderkerk aan de Valkenierstraat 12. De aanvang is 14.00 uur. Graag aanmelden via een mailtje naar thea.bouwman@kpnmail.nl.

 

Naar het overzicht