Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Intrede ds. E. Buitendijk

In De Lichtkring is men dankbaar en blij dat na minder dan een jaar vacant te zijn geweest op 2 juni ds. Ed Buitendijk wordt bevestigd als nieuwe predikant. De kerkenraad hoopt en bid dat ze een gezegende periode tegemoet gaan waarin ze als gemeente wordt bemoedigd en gebouwd in het leven vanuit de Bijbel. In de kerk dienst op zondag 2 juni zal ds. Ed Buitendijk door ds. Egbert Brink worden bevestigd, na zijn bevestiging zal ds. Buitendijk het tweede deel van de dienst voorgaan.

De dienst begin om 10:00 uur en zal tot ongeveer 11:30 uur duren. De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw ‘De Lichtkring’ aan De Dreef 1, 2912 EC in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het is niet ongebruikelijk als vertegenwoordigers van familie, zusterkerken of anderen een kort woord willen richten tot de predikant. Daar is gelegenheid voor. Wilt u, als u hiervan gebruik wil maken, dit vooraf melden bij de scriba. (scriba@de-lichtkring.nl)

Uiteraard is er na afloop van de dienst gelegenheid tot ontmoeting en het feliciteren van Ed én de gemeente. Ook is er, behalve koffie, thee en frisdrank ook een klein hapje en een broodje voor hen die een verre terugreis moeten maken. Voor speciaal genodigden proberen ze zo veel als mogelijk is parkeer- en zitplaatsen te reserveren.

 

Naar het overzicht