Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Kerstconcert Open Hof koor

Het is inmiddels een traditie dat het R.K. Koor Open Hof in de maand december een kerstconcert verzorgt in Open Hof. Dit jaar al voor de vijfde keer. Een lustrum. Op zondag 8 december, de tweede zondag van de advent, kunt u genieten van een zeer gevarieerd concert. Met prachtige muziek, uitgevoerd door het koor en enkele instrumentalisten. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid om zelf te zingen.

“We hebben gekozen voor het thema: "De Heilige Familie". In teksten en muziek staan wij stil bij het gezin waarin Jezus opgroeide, met aandacht voor zijn moeder Maria en zijn vader Jozef.”

U bent hartelijk welkom op zondag 8 december 2019 in Open Hof aan de Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord.
Aanvang: 15.30 uur; de kerk is open om 15.00 uur. Toegang is vrij. Na afloop is er een deurcollecte om de onkosten te bestrijden en na het concert is er, onder het genot van koffie/thee of een drankje, gelegenheid om na te praten.

Naar het overzicht