Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Kerstmiddag voor ouderen

Ouderen worden van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ‘Kerstmiddag voor ouderen” van de Sint. Josephkerk en de Protestante kerk te Nieuwerkerk a/d IJssel. Deze middag wordt gehouden op vrijdag 20 december in de Ringvaarkerk aan de Ringvaartlaan 16.

Vanaf 15.00 uur zij de deuren open en het is fijn als U op tijd aanwezig bent. Wij beginnen om 15.30 uur met de viering en aansluitend bieden zij U een broodmaaltijd aan. In verband met het beperkt aantal zitplaatsen wordt U verzocht om telefonisch of per e-mail U op te geven.

Voor vervoer kan gezorgd worden. Wilt U dit bij aanmelding doorgeven. U kunt zich aanmelden t/m 12 december a.s. bij:

Sonja van Oosten tel. (0180)315934, e-mail: sonjavanoosten@gmail.com
Antoinette Hoogendoorn, (0180) 316584, e-mail: ghoogendoorn@ziggo.nl
Mieke Verhoeff, (0180) 314156, e-mail: hansmiekevgmail.com
Trudy de Wit, (180) 316753, e-mail: trudydewit@gmail.com

Vrijdag 20 december 2019 vanaf 15.00 uur

Naar het overzicht