Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Kerstviering van de KBO Nieuwerkerk

De kerstviering van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Nieuwerkerk a/d IJssel staat dit jaar op donderdag 19 december 2019 op het programma.  Met een gezellig samenzijn, een kerstviering, een drankje en een broodmaaltijd, sluit de KBO dit verenigingsjaar met elkaar af. 

Vanaf 13:30 uur ontvangen zij u met koffie of thee en kerstlekkers in de St. Josephkerk; om 14:15 uur volgt een korte gebedsviering in de kerkzaal.   Daarna is er om 15:00 uur een aperitief in de Ontmoetingsruimte met aansluitend (om ± 16:00 uur) een broodmaaltijd  De middag wordt om circa 17:00 uur afgesloten.

De kerstviering is voor leden gratis (m.u.v. de drankjes) en introducees betalen € 3,=.  De drankjes kosten € 1,= per stuk. Aanmelden uiterlijk 16 december is voor leden en introducees verplicht i.v.m. de inkoop en de voorbereidingen.  U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sjaak Zuidwijk, of bellen 0180-313625, of mailen naar [email protected] onder vermelding van uw eigen naam en de naam van uw introducee.

Naar het overzicht