Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Kledingactie in de Vluchtheuvel

De Unter-Karpatenwerkgroep uit de Hervormde gemeente in Nieuwerkerk a/d IJssel verzorgt jaarlijks diverse hulptransporten, met o.a. kleding, meubels en zeeppoeder om de armste bewoners van de Unter-Karpaten te helpen, met name de (alleenstaande) ouderen en de grote (zigeuner)gezinnen. Dit gebeurt sinds 2002 in het kader van St. Armenhulp, een samenwerkingsverband van diverse werkgroepen in Nederland. In Oekraïne is dit een officiële stichting, waarvan ds. Sándor, die jarenlang zigeunerpredikant geweest is, de directeur is; maar wel een directeur die dag en nacht in touw is om alle goederen ter bestemder plekke te brengen en alle zaken te regelen.

In diverse dorpen wordt diaconaal, en tegelijk ook pastoraal werk gedaan door diaconale werksters, vrouwen die mensen (veelal ouderen) bezoeken en hen ook pastoraal ondersteunen.

Rond de transporten naar Oekraïne, en daarmee samenhangend de kledingactie voor Oekraïne, zijn vanuit de Oekraïense staat grote problemen gerezen. Er worden zware eisen gesteld aan met name het verder vervoeren van de goederen naar de mensen die ze nodig hebben, voor de goederen van eerdere transporten wordt zelfs geen vergunning gegeven om ze uit te delen. Dit maakt het voorlopig onmogelijk om een transport naar Oekraïne te verzorgen.

Het depot is bijna vol, en als er geen transport is kan er ook geen kledingactie zijn. De werkgroep is hard bezig om een voorlopige oplossing te vinden, zodat er op korte termijn tóch een transport kan gaan (zij het niet naar Oekraïne), en er dan ook een kledingactie kan komen. Via contact met de St. Hulp Oost-Europa zijn we in Hongarije terechtgekomen, waar een aantal instellingen onze spullen heel goed kunnen gebruiken. Zo zijn er enkele kindertehuizen, in Debrecen en Nyiregyháza, en in Budapest zijn er twee instellingen voor opvang van daklozen.

De organisatie heeft besloten nu hier de goederen heen te brengen. “We hopen op en bidden voor betere tijden waar het Oekraïne betreft. We vragen ook dringend uw aller gebed hiervoor! In elk geval is er tóch een kledingactie, en wel op zaterdag 4 april van 9 tot 12 uur in de Vluchtheuvel!”

De Vluchtheuvel, Kerkgang 4, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Naar het overzicht