Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Kledingactie Unter-Karpatenwerkgroepijssel

Op 10 oktober hoopt de Unter-Karpatenwerkgroep van de Hervormde kerk in Nieuwerkerk a/d weer een kledingactie te houden. “We zijn blij dat het nu weer mogelijk is; in het voorjaar moesten we de kledingactie immers afgelasten wegens de coronacrisis. Wel moeten we nog de corona­maat­regelen in acht nemen, en dat betekent dat medewerkers en kledingbrengers de anderhalvemetermaatregel naleven.”

De mensen die kleding brengen wordt dringend gevraagd om de kleding bij de deur van Kerkgang 4 neer te zetten, en dus niet naar binnen te komen. Ook vraagt men u heel dringend om de kleding uitgesorteerd in stevige gesloten zak­ken aan te leveren, met daarop duidelijk aangegeven om welke soort kleding het gaat: dames-,  heren-, jongens- of meisjes­kleding (dit hoeft niet vèrder uitge­sorteerd te worden). Ook doeken, beddegoed, dekens/dekbedden zijn welkom! Graag ook dit uitgesorteerd in stevige gesloten zak­ken!

“We zijn heel dankbaar dat de regering in Oekraïne eindelijk (na een jaar!) toestemming heeft gegeven de kleding uit het (nu nog steeds) volle depot van St. Armenhulp verder te verspreiden. Hiervoor zijn 800 verschillende adressen in Kiev inge­diend – een vereiste van regeringswege. We hopen dat er over niet al te lange tijd weer een transport naar Oekraïne moge­lijk is, nadat we dit voorjaar als noodsprong een transport naar Hongarije hebben verzorgd.”

 

Naar het overzicht