Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

AFGELAST Koor- en samenzangdienst ‘Zingen maakt blij’

Medewerking verleent door Elburgs Mannenkoor; o.l.v. Wilbert Magré. Organist Wim de Penning. Er wordt een korte meditatie verzorgt door ds. Eric Versloot uit Mijdrecht. Vooraf is er al samenzang van bekende geestelijke liederen.

In de Breepleinkerk worden het gehele jaar door (uitgezonderd de zomermaanden juli en augustus) op zondagmiddag om 17.00 uur Koor-en samenzangdiensten gehouden. In deze diensten werkt steeds een koor mee, evenals solisten, zoals een fluitiste, trompettiste, sopraan of alt, en de vaste organisten van de kerk , de bekende Martin Mans en Wim de Penning. In deze diensten wordt ernaast koorzang - veel samenzang van bekende liederen gezongen die ieder mee kan zingen. Wilt u of kunt u niet zingen, luisteren is ook fijn.

Een voorganger/predikant houdt een korte meditatie over een Bijbelgedeelte. De toegang van de diensten is vrij, wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten.  U wordt van harte uitgenodigd eens binnen te lopen, men heet u van harte welkom!

Naar het overzicht