Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ledenvergadering Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)

De algemene ledenvergadering 2020 van de KBO afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel wordt op donderdag 19 maart in de Sint Joseph parochie Kerklaan 20 te Nieuwerkerk a/d IJssel gehouden. Er zijn twee bestuursleden die herkiesbaar zijn en verder willen voor het komende jaar.

Een bestuurslid wil een aantal taken overdragen aan een nieuw bestuurslid die zich hiervoor beschikbaar stelt. De vergadering begint om 14:00 uur Na de vergadering is er eventueel gelegenheid voor spelletje. De middag wordt afgesloten met een buffet om 17.00 uur.

Naar het overzicht