Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leerhuis Schud het Stof Af

Leerhuis Schud het Stof Af: Markus

Theo Legters is voornemens om dit jaar drie avonden te verzorgen rond het thema: schud het stof af. De data staan gepland op 3 februari 3 maart en 21 april a.s. in de Nieuwerkerkse Ringvaartkerk; alle avonden beginnen om 20:00 uur. Daarna zal de taakgroep bekijken of er voldoende animo is om de reeks voort te zetten.

Mocht u mensen kennen, voor wie de thematiek interessant zou kunnen zijn, neem die dan gerust mee. De avonden worden gehouden in de Ringvaartkerk; Daarom is men verplicht om uw Coronatoegangsbewijs te controleren! Ook de overige maatregelen gelden: mondkapje tijdens bewegen door het gebouw en 1.5m afstand van elkaar.

Wilt u het boekje ontvangen dat het studiemateriaal bevat, laat me dat dan even weten. Het kost € 10.00. Men hoopt velen van u op die avonden (terug) te zien voor een verder onderzoek naar Markus; over het spanningsveld tussen Bijbelwetenschappen, theologie én geloof!

Wil u zich  nog opgeven voor deze avonden, stuur dan een e-mail naar tlegters@xs4all.nl


Naar het overzicht