Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Leerhuisavonden met Theo Legters

Dit najaar hebben onder leiding van Theo Legters al twee avonden plaatsgevonden in de Nieuwerkekse Ringvaartkerk waarin de deelnemers hebben gesproken en nagedacht over het onderwerp ‘veranderende godsbeelden’. "Ons eigen godsbeeld is veelal gevormd door opvoeding en levenservaring. Het maakt deel uit van onze identiteit. Deze avonden brachten ons ertoe de eigen godsbeelden te concretiseren. Temeer daar Theo ons had gevraagd vooraf en anoniem drie kenmerken van ons eigen godsbeeld in te sturen. Een zinnige maar ook confronterende bezigheid. In het ontstaan van godsbeelden heeft de vroege kerk een belangrijke rol gespeeld. Gebeurtenissen en verhalen uit het Oude Testament werden geduid als verwijzingen naar de komst van Jezus ( “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven…“). Zo werd een geloofsleer met onbetwijfelbare dogma’s vast gesteld. De onaantastbaarheid van dogma’s bleek steeds vaker voor mensen de reden om niet alleen de kerk maar ook het geloof te verlaten. Het dogma van een almachtige god ging schuren met de vraag waarom god het kwade toelaat. “Waar was God in Auschwitz?

Theo formuleerde hierover de volgende  visie: Bij de schepping scheidde God het licht van het  duister. Hij ging daarna in zijn schepping verder met het licht en streefde ernaar om het licht – het goede – in zijn schepping tot bloei te laten komen. Het duister, oftewel het kwade liet hij voor wat het was. Daar kon hij niet mee werken. Tot slot ging Theo in op de vele godsbeelden die door ons waren aangeleverd en sloot daarna af met het voorlezen van zijn visie en zijn eigen godsbeeld. Een godsbeeld dat aansluit bij het inzicht van Augustinus in zijn laatste jaren dat God niet zozeer een wezen buiten ons is maar een licht dat in ieder van ons aanwezig kan zijn indien wij het toelaten."

Voor meer informatie: kerkelijkwerker@ringvaartkerk.nl 

Naar het overzicht