Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Lezing over leven en werk van Bonhoeffer

In 2020 wordt de Duitse theoloog en dichter Dietrich Bonhoeffer herdacht die 75 jaar geleden door het Naziregime werd terecht gesteld in concentratiekamp Flössenburg. Hij was een van de kopstukken van de Bekennende Kirche (Belijdende Kerk). Dit was een verzetsbeweging binnen de Lutherse kerk die in 1933 was ontstaan als reactie op het streven van het Hitlerregime deze kerk onder staatsinvloed te plaatsen.

Hij werd op 5 april 1943 gearresteerd. Na de mislukte aanslag op Hitler van 20 juli 1944 door legerofficieren onder leiding van Von Stauffenberg bleek dat hij ook bij deze verzetsgroep was betrokken. Op 9 april 1945 werd hij opgehangen, minder dan drie weken voor Flössenburg werd bevrijd. Zijn laatste woorden waren: “Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.” In de twee jaren die hij in de gevangenis doorbracht schreef hij brieven en gedichten aan zijn familie, vrienden en aan zijn verloofde Maria von Wedemeyer. Gebeden schreef hij vooral voor zijn medegevangenen. Een bekende strofe van zijn hand is deze: “In goede machten liefderijk geborgen, Verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, Is zeker met ons elke nieuwe dag.”

Over zijn leven en werk geeft ds. Hans Buurmeester op 30 januari 2020 een lezing in de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk a/d IJssel. Hans Buurmeester is secretaris van het Bonhoeffer Werkgezelschap, een vereniging met als belangrijkste doelstelling het onderzoeken van de betekenis van Bonhoeffer voor onze tijd.  De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Naar het overzicht