Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Licht in onze ogen

Langzamerhand belanden we in de donkere dagen voor Kerstmis. Je kan een kaarsje ontsteken om weer wat licht te krijgen. Ook in jezelf kan het soms donker zijn om dan te hopen dat er hoe dan ook een lichtpuntje komt. Deze symboliek is diep met ons leven en met het geloof verbonden. ‘Licht in onze ogen, redder uit de nacht’ schrijft Sytze de Vries en het volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht, zegt Jesaja.

Diverse aspecten van dit thema komen aan de orde in het maandblad Open Deur (zie ook: www.open-deur.nl) Voor ieder is er een exemplaar beschikbaar, zodat u aan de hand van teksten en afbeeldingen met elkaar hierover van gedachten kunnen wisselen. U bent van harte welkom op woensdag 16 december in Open Hof. Het gesprek begint om 10.00 uur en duurt ruim een uur.

Vanwege het coronavirus is het op grond van landelijke richtlijnen noodzakelijk om u van te voren op te geven i.v.m. de beschikbare ruimte. De gegevens moeten ook enige tijd bewaard worden, zodat bij een uitbraak de GGD na kan gaan wie er geweest zijn. Het email adres is: bh.vanwijngaarden@gmail.com

Naar het overzicht