Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Maria Vespers in Joseph parochie

De meimaand is de Maria-maand. De maand van Maria die de moeder is van alle gelovigen. maar ook de maand van Bevrijding. Vandaar dat de Schola deze Vespers nu zingen. In deze Vespers worden een vijftal Psalmen gezongen die worden vooraf gegaan door gezongen antifonen. Dit zijn gezongen bijbel teksten. In de Maria-Vespers zijn dat teksten uit het Bijbelboek Hooglied. Met name dit Bijbelboek wordt o.a. gelezen tijdens het Joodse Pèsachfeest. Het feest van Uittocht uit slavernij van Egypte, het feest van Bevrijding, het feest van de innige band die God verkoos tussen hem en zijn volk Israël. In de te zingen Psalmen en ook in het Magnificat zien we woorden terug van Bevrijding in "Machtigen heeft hij van hun troon gestoten en geringen verheven; Hongerigen met goederen overladen en rijken ledig weggezonden.

Graag zien zij u als de Schola Cantorum ISALA de Maria-Vespers zingen op zondag 26 mei a.s. om 17:00 uur in de St. Joseph-kerk, Kerklaan 20, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Naar het overzicht