Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Marktgesprek over herdenken

Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de 2e wereldoorlog werd beëindigd bestede het oecumenisch maandblad Open Deur (www.open-deur.nl) hier aandacht aan met een artikel omtrent ‘Gedenken’. Hoe kan herdenken meer zijn dan terugdenken? Hoe werkt de erfenis van dit verleden door in de volgende generaties, zoals de tijd van het kolonialisme en de slavernij. Maar ook de Geest van Pinksteren! Omdat niet iedereen meer een abonnement heeft, zijn er een aantal exemplaren van dit prachtige blad aanwezig.

Al kijkend, lezend, luisterend en/of pratend is het blad de leidraad voor het marktgesprek. Zoals altijd de moeite waard! U bent van harte welkom op woensdag 17 juni in Open Hof. Het gesprek begint om 10.00 uur en duurt ruim een uur.

Vanwege het coronavirus is het op grond van landelijke richtlijnen noodzakelijk om u van tevoren op te geven i.v.m. de beschikbare ruimte. De gegevens moeten ook enige tijd bewaard worden, zodat bij een uitbraak de GGD na kan gaan wie er geweest zijn. Het email adres is: [email protected]

Naar het overzicht