Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Marktgesprek: ‘t is zonde!

Achteloos wordt het gezegd: ‘’t Is zonde’. Maar waar hebben we het dan over. Iets van tekort schieten tegenover je medemens of tegenover God? Is een mens een en al slechtheid en moeten we daarom in het zwart gekleed gaan? Het zondebesef kan op mensen een verpletterende uitwerking hebben. Maar moet je je ogen dan maar sluiten voor tekortkomingen? Word je door de structuren van de samenleving daartoe verleid?

Kan het niet heilzaam werken om er oog voor te krijgen? Aan de hand van het oecumenisch maandblad Open Deur (zie ook: www.open-deur.nl) gaan we ons hierin verdiepen. Voor ieder is er een exemplaar beschikbaar. Al kijkend, lezend, luisterend en/of pratend is het blad onze leidraad.

U bent van harte welkom op woensdag 21 oktober in Open Hof. Het begint om 10.00 uur en duurt ruim een uur. P.S. Vanwege het coronavirus is het op grond van landelijke richtlijnen noodzakelijk om u van tevoren op te geven i.v.m. de beschikbare ruimte. De gegevens moeten ook enige tijd bewaard worden, zodat bij een uitbraak de GGD na kan gaan wie er geweest zijn. Het email adres is: bh.vanwijngaarden@gmail.com.

Naar het overzicht