Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Oecumenische Nieuwjaarsviering Boskoop

Op zondag 12 januari a.s. wordt door de gezamenlijke christelijke kerken van Boskoop voor de 21e keer de Oecumenische Nieuwjaarsviering georganiseerd. De muzikale begeleiding is in handen van André Kaastra met combo en zal het schoolorkest van Basisschool Rehoboth en een kinderkoor van de Ichtusschool met hun bijdrage handen en voeten geven aan het thema.

Het thema van de viering is: Samen één, afgeleid van 1 Korintiërs 12, 12. ‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.’ Paulus geeft hiermee duidelijk aan dat wij allemaal nodig zijn, ieder met zijn eigen talenten en mogelijkheden, om het verhaal van Christus met de mensen en Gods onvoorwaardelijke liefde, verder uit te dragen. Als één gemeenschap in Christus’ naam mag dit onze gezamenlijke opdracht zijn.

“Tijdens deze viering is er een collecte die vanzelfsprekend bedoeld is om de kosten van de viering te dekken, maar we vragen u om wat dieper in de buidel te tasten voor de Cliniclowns. De vele vrijwilligers van Cliniclowns maken het leven van de vele zieke kinderen en dementerende ouderen een beetje draaglijker. Zoals ze zelf zeggen: we kunnen ze niet beter maken, wel kunnen we ze zich beter laten voelen. Daarmee willen we ze graag helpen.”

Iedereen is uitgenodigd en is van harte uit deze viering bij te wonen. Voor de allerkleinsten is er een crèche en na de viering is er koffie/thee. Men ziet u graag op 12 januari 2020 in Sporthal de Plataan, Snijdelwijklaan 2.

De viering begint om 16.30 uur.

 

Naar het overzicht