Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ontmoeting met de nieuwe pastores

In de Open Hof kerk in Rotterdam is er op zondag 26 januari een ontmoetingsmiddag. Deze middag hopen we van de pastores te horen wat hun belangrijkste inspiratiebronnen zijn voor hun mooie werk. Zo vertelde pastor Gerda Martens diep geraakt te zijn door een artikel in dagblad Trouw. Daarin wordt gemeld dat David Eubank, een Amerikaanse ex-marinier die met zijn team en gezin het gevaar opzoekt aan de frontlinies in Syrië, aan iedereen die hij verzorgt de ongebruikelijke vraag stelt: ’Mag ik voor je bidden?’ En niemand weigert.

Voor de pauze komen beide rooms-katholieke pastores Gerda Martens en Joost de Lange aan het woord. Na de pauze is het de beurt aan dominee Wim in ’t Hout. Van hem hopen we o.a. te horen over zijn vorige werk als legerpredikant. Het belooft een heel interessante middag te worden, waarop we dan ook velen van u, zowel van rooms-katholieke als protestantse zijde, hopen te ontmoeten.

De inloop is om 14.30 uur met een kopje thee of koffie; om 14.45 uur begint de presentatie en de middag eindigt om ongeveer 16.30 uur. De toegang is gratis.

Naar het overzicht