Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ontmoetingsmiddag van de Katholieke Bond voor Ouderen

Op donderdag 12 maart is een (KBO) ontmoetingsmiddag van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). De inloop vanaf 13:30 en om 14:00 start men met de maandelijks spelletjesmiddag in de Sint Joseph parochie Kerklaan 20 te Nieuwerkerk a/d IJssel. De middag wordt rond 17.00 uur afgesloten.  Iedereen is van harte welkom.

De Unie KBO vertegenwoordigt en faciliteert de provinciale bonden bij de uitvoer van hun werkzaamheden. Via KBO-PCOB is de landelijke belangenbehartiging en communicatie georganiseerd. Daarnaast heeft elke provinciale KBO een eigen statuut, beleid en bestuur. Het aantal bestuursleden verschilt echter per bond. Dit geldt ook voor de wijze waarop het bestuur georganiseerd is. Bovendien heeft een provinciale KBO haar eigen activiteitenprogramma en specifieke speerpunten.

De provinciale KBO’s hebben in totaal ruim 500 afdelingen verspreid over heel Nederland. De afdelingen zorgen voor het contact met individuele KBO-leden. Leden kunnen via hun afdeling bijvoorbeeld (nieuwe) mensen ontmoeten en meedoen aan diverse educatieve of ontspanningsactiviteiten. Daarnaast is er voor de afdeling een rol weggelegd binnen de (lokale) belangenbehartiging.

Naar het overzicht