Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Open Deur Dienst op Israëlzondag

Op zondag 4 oktober is het Israëlzondag en om 19.00 uur is de Welkom Open Deurdienst in de Open Hof kerk Ds. René van Loon gaat voor en het thema van de dienst is: “Hoop voor een stad zonder hart”. In Open Hof Nieuws en op de website van Open Hof (www.openhof-ommoord.nl) leest u de toelichting van ds. Van Loon op dit thema: Via de lezing uit Ezechiël 11 wordt de lijn duidelijk van “Rotterdam Stad zonder Hart”=> Beiroet=> Hart van Israël en wat voor elk mens geldt: Jezus’ woorden: “Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien!”

Enkele leden van de Open Hof koren zullen met vertrouwde en bekende liederen de zang verzorgen o.l.v. Willem Blonk. Als u in Open Hof komt meevieren, dan geldt voor u het gebruikelijke aanmeldingsprotocol, zoals hier in het weekbulletin beschreven onder het kopje PKN Diensten in Open Hof. Ook deze dienst kunt u via Kerk-tv volgen: via de beamer kunt u de teksten lezen. Weet u welkom: in Open Hof of thuis via Kerk TV.

Naar het overzicht